Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu v majetkových věcech (ÚZSVM) na pozemky o celkové rozloze 111 metrů čtverečních získalo necelých 132 tisíc korun.

„Stát získal zmiňované pozemky na základě smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené v roce 1971 s fyzickými osobami. Okresní národní výbor v Kroměříži je poté ve stejném roce předal hospodářskou smlouvou do bezplatného trvalého užívání základní organizaci chovatelů poštovních holubů v Kroměříži," vysvětlil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Sdružení pzemky užívalo a stále užívá k chovu holubů a pro zabezpečování sportovní, výstavní a výchovné činnosti, v níž navíc dosahuje úspěchů, a to i na mezinárodní úrovni. „Protože svaz splnil podmínky dané zákonem o majetku státu, mohl pozemky užívat ke své činnosti bezplatně, a to v rámci takzvaníé . zákonné výpůjčky. Ta však skončila k 1. lednu 2015 a chovatelé poté využili nabídku k převodu pozemků," dodal mluvčí. (hed)