V nově otevřené laboratoři udělají zájemcům podrobný rozbor samotných chodidel a zhodnotí je ve statické i dynamické zátěži. Následně posoudí další vliv na postavení celého těla.

„Postavení nohou a jejich správné fungování je nesmírně důležité, protože jak stojíme a chodíme, to následně ovlivňuje postavení i fungování celého těla. Nesprávné používání nohou již v dětství, jednostranné zatížení i nevhodná obuv mohou být příčinou celé řady zdravotních problémů v pozdějších letech,“ říká ředitel Centra výzkumu obouvání Tomáš Sáha.

Nebezpečný přejezd v Malenovicích dostal nové zábradlí
Na nebezpečném přejezdu v Malenovicích vznikla „železná šikana“

„Na základě diagnostiky a získaných parametrů poté zájemci po odborné konzultaci mohu navrhnout konkrétního řešení na míru,“ upřesňuje Radim Šojdr, fyzioterapeut, který bude v poradně působit. Může se jednat například o návrh vhodné obuvi nebo pomůcek jako jsou ortopedické nebo protetické aktivní stélky či stélky se stimulačním efektem.

Data pomohou dalšímu výzkumu

Posuzování pohybového aparátu a chodidel v tomto rozsahu přinese pro Centrum výzkumu obouvání Univerzity Tomáše Bati také velký objem dat a informací. Ty budou ve formě databáze následně sloužit jako podklad pro další vědecko – výzkumné záměry s důrazem na zdraví uživatelů.

Centrum výzkumu obouvání funguje při Univerzitním institutu UTB již více než čtyři roky. Za tu dobu se podílelo na celé řadě projektů i materiálových a technologických inovací v obuvnickém sektoru.

Ortoptistka Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Aneta Lekešová spolu se svým malým pacientem, šestiletým Filipem Neckářem ze Zlína.
Ojedinělý projekt zlínské nemocnice. Děti s očními vadami mohou cvičit ve školce

„Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů, které Centrum výzkumu obouvání podporuje a zakládá na něm i mnoho oblastí výzkumu, je spolupráce s praxí. Společnosti, jejichž každodenní činností je výroba obuvi a komponent, musejí pohlížet do budoucna a připravovat se na příchod nových materiálů s novými či inovovanými vlastnostmi. Vlastnosti materiálů mohou mít z pohledu výroby a konstrukce obuvi zásadní vliv na její správnou funkčnost, a zajištění potřebného komfortu a zdraví uživatele,“ dodává Sáha.