Jaký je návrat do školy?
Tak předně jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet být místostarostou. Svým způsobem je uvolněná funkce jakousi zlatou klecí, ve které jste. Ale vždy jsem rád učil. Vrátil jsem se tedy k tomu, že mohu vykonávat dál, co mě těší. Učím hlavně společenské vědy a pár hodin náboženství. Ale nemám celý úvazek, chci si tento školní rok udělat trochu volnější a dohnat to, na co jsem neměl čas.

Můžete být konkrétnější?
Víc času pro rodinu. I zejména z toho důvodu, že čekáme pátý přírůstek do rodiny, tak jsou mé priority jasné.

Jaká byla reakce na váš návrat?
Mnozí kolegové i studenti mi dávají zpětnou vazbu, že jsou rádi, že jsem zpátky. To mě těší. Ale samozřejmě je to náročné. Pár dnů od voleb, kdy bylo jasné, že nějaká shoda mezi námi a ostatními vyjednávacími stranami je téměř vyloučená, jsem už volal do školy, aby se mnou počítali.

Kde byl kámen úrazu při vyjednávání o nové koalici?
My jsme s těmi podmínkami souhlasit nemohli. Říká se, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš. A toho jsme se v tomto případě drželi. Po čtyřech letech zkušeností z uplynulého volebního období jsme nemohli akceptovat znovu pana Němce jako starostu města. Rád bych ovšem vyvrátil nepravdy, že jednání zkrachovala na našich personálních požadavcích.

V zastupitelstvu i dále zůstáváte.
Ano, zůstáváme jako strana v opozici, kde je naším úkolem hlavně kontrolovat činnost současné koalice. My chceme, aby některé projekty, zejména investiční, které se nastartovaly ještě před volbami, byly dotaženy. Necháme teď koalici sto dnů hájení, jak je zvykem, a pak se budeme ptát.

Když se ohlédnete za těmi uplynulými čtyřmi lety.
Myslím, že práce, kterou jsem já, potažmo celá strana vykonával, mluví za vše. Je stále viditelná. Odpracovali jsme tam opravdu mnoho a teď je tedy čas, aby se starali jiní.