„Jsme po Zlíně a Vsetíně třetí charitou v olomoucké arcidiecézi, která bude obdarována tímto sociálním automobilem. Veškerý servis vozidla, jeho zakoupení i jeho vybavení podle našich požadavků zařídila jedna reklamní společnost,“ sdělila ředitelka kroměřížské charity Anna Valachová.

Automobil rozveze obědy i pomůcky

Nákladní vozidlo bude nezisková organizace používat k dovážce a rozvážce obědů nebo kompenzačních potřeb pro seniory a postižené spoluobčany. „Někdy vypomůže i klientům denního stacionáře. Jeho hlavní náplní však bude rozvážka jídla a pomůcek, jako jsou sedačky, chodítka či zvýšená toaleta, které jsou objemné,“ doplnila Valachová.

Slavnostní předání sociálního automobilu se uskuteční 10. října u Arcibiskupského zámku. „Budou zde přítomni všichni, kteří se na tomto sociálním projektu podíleli. O doprovodný program se postarají žáci místní základní umělecké školy,“ řekla ředitelka.

Anna Valachová připouští, že vozidlo svým provozem zatíží rozpočet neziskové charity, přesto je za auto, na které finančně přispěly soukromé společnosti z regionu, vděčná. „Pro nás je vozidlo opravdu potřebné. Kdyby se ještě nabídl nějaký sponzor na úhradu benzínu, tak by to bylo úplně úžasné,“ přiznala ředitelka charity.