Přístroj, který denně využívají pracovníci ošetřovatelské služby, stojí sto padesát tisíc korun. Nepříspěvková organizace ale na něj nemá peníze.

Současný sterilizátor charity každoročně kontroluje hygiena. „Náš přístroj je už starý a nesplňuje požadavky zaregistrované Evropskou unií. Můžeme vněm například sterilizovat pouze kovové a skleněné předměty, ale už ne porézní materiály, jako jsou obvazy,“ vysvětlila vedoucí sestra Hana Strašáková.

Aparát slouží zdravotníkům ošetřovatelské služby.

„Připravujeme si vněm obvazové materiály a nástroje potřebné kaseptickým převazům uklientů, kteří trpí bércovými vředy nebo proleženinami,“ pokračovala Strašáková.

Zdravotníci charity se přitom starají oněkolik desítek právě takových a imobilních pacientů zcelého regionu.

„Jezdíme až do Chropyně, Morkovic, Hulína či Roštína. Počet klientů ošetřovatelské služby se stále mění. Záleží ina požadavcích od odborných lékařů, kteří nám předávají tyto pacienty do péče,“ dodala vedoucí sestra.

Nový sterilizátor, který charita nutně potřebuje kpráci, stojí kolem sto padesát tisíckorun.

„Oslovili jsme město Kroměříž, zda by nám na přístroj částečně přispělo. Pan starosta nám slíbil, že věc projedná na zastupitelstvu. Město nám už na konci roku přispělo na svářečku nutnou ksterilizátoru. Zbytek si ale budeme muset sehnat pomocí sponzorských darů,“ řekla ředitelka kroměřížské charity Anna Valachová.

Kroměřížská charita dostala od Zlínského kraje pro letošní rok necelých šest milionů korun na svůj provoz. Ve skutečnosti by ale potřebovala na činnost milionů přinejmenšímosm.