„Školila jsem ve firmách, pedagogické pracovníky v poskytování první pomoci,“ popisuje své první aktivity u ČČK. Osvědčila se a funkce ředitelky jí byla nabídnuta v době, kdy se měla vracet do původního zaměstnání.

Ve velké míře se kroměřížský ČČK věnuje mládeži, provozují třeba Dětské dopravní hřiště v Kroměříži. „Zajišťujeme výuku dopravní výchovy, jezdí sem čtvrťáci ze základních škol celého okresu,“ říká ředitelka a dodává, že pro tuto činnost je nutné zajistit jednak harmonogram, ale také zaměstnávat učitelé dopravní výchovy.

Odpoledne na hřiště chodí školní družiny a samozřejmě je otevřeno i pro veřejnost. Také tam pořádají letní příměstské tábory, dětem se ale věnují i o jarních prázdninách, kdy s nimi jezdí lyžovat. Jinak samozřejmě školí v první pomoci pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale také žáky mateřských, základních i středních škol.

ČČK také pořádá řadu akcí, jako je Soutěž mladých zdravotníků či Dopravní soutěž mladých cyklistů. „Letos dokonce budeme pořádat i krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků. Po dlouhé době bude právě tady v Kroměříži,“ těší se ředitelka.

DRUŽSTVO ŽEN. Úspěšné družstvo žen reprezentuje sbor na soutěžích Podhostýnské hasičské ligy, ale i na Valašské lize.
Prapor chtějí vysvětit při výročí

Mládeži se věnují i v Holešově, kde mají místní skupinu. „Máme tam kroužek Mladého zdravotníka, kroužek První pomoci i další aktivity jako například cvičení pro děti,“ podotýká. Pozornost věnují i seniorům, pro které ve spolupráci s Gabrielou Zezulkovou pořádají pravidelná cvičení, nebo tuzemské a rekondiční pobyty. V neposlední řadě samozřejmě také jde o vykonávání zdravotního dohledu na různých událostech a akcích.

Další činností je oceňování dárců krve. „Každé úterý a středu jsme s dárci na transfuzním oddělení, kde se o ně staráme, aby měli vše potřebné,“ popisuje Alice Juračková.

Jednou z hlavních činností ČČK jsou náborové akce prvodárců. Kroměřížská nemocnice naštěstí nemá o dárce nouzi, pustili se proto také do náboru dárců kostní dřeně. „Jedná se o osvětu na středních školách, aby mladí lidé věděli, co to pro ně znamená, když se někomu takzvaně „Zapíší do života“, což je heslo národního registru,“ prozrazuje ředitelka.

Od minulého roku už se ve školách a na akcích podařilo získat asi 250 nových dárců.„Nic by se tak nedařilo, kdyby nebyla skvělá spolupráce s transfuzním a hematologickým oddělením, v případě dopravního hřiště má zase skvělý efekt účast strážníků Městské policie. V neposlední řadě pak má na tom velkou zásluhu náš tým skvělých lidí, kteří jsou zapálení a myslím si, že dělají co můžou,“ uzavírá ředitelka.

ARCHEOLOGOVÉ. Miroslav Popelka a Adam Fojtík seznámili zájemce s nálezy.
Archeologové informovali o nálezech z minulého roku