„Klubíčko světel je každoroční akce našeho mateřského centra věnovaná Dni rodin, který připadá na 15. května," řekla za pořadatele Dagmar Menšíková.

Jedná se podle ní o jednorázový program pro rodiny s dětmi zaměřený na posílení vztahů právě v rodině a jejich soudržnosti.

„Na akci promluví také místostarosta města Kroměříže pan Pavel Motyčka, z dalších organizací se představí například Centrum pro rodinu, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Dětský domov, Korálky, Barbořice, o.s. a další organizace," pozvala Dagmar Menšíková.

Akce se koná od 15 do 18 hodin a v případě nepříznivého počasí se přesune do tělocvičny základní školy Slovan.