Jeho členové obnovili činnost původního spolku, který byl za účely stavby kaple sv. Václava založený už v polovině 30. let minulého století. Ke „znovuzrození“ spolku došlo na jaře 2011. Přípravné práce, výměna zkušeností, hledání architekta i pořádání akcí pro zajištění financí vedlo k vybudování sakrální stavby, která dosud vísce chyběla.

Stavební práce začaly v březnu 2015.

„Trvaly dva roky a dva měsíce. V den stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, 13. května 2017, k nám přijel olomoucký arcibiskup Jan Graubner a další kněží, aby naši dokončenou stavbu proměnil v chrám Boží,“ připomíná Marie Rapantová ze Spolku pro výstavbu kostela svatého Václava v Sazovicích.

Dinosauři lákají na unikátní výstavu obrazů Zdeňka Buriana v Obchodňáku.
Dinosauři lákají na unikátní výstavu obrazů Zdeňka Buriana v Obchodňáku

Architekt Marek Jan Štěpán dal kostelu sv. Václava válcový tvar, stavba vypadá jako „papírový smotek“, z něhož se odchlipují lístky. Ve dvanáct metrů vysoké nice kostela je zvonkohra s patnácti zvony.

Kostel získal několik prestižních ocenění.

"Nejvýznamnější z udělených vyznamenání bylo od kanadského časopisu Azure, který nás zařadil mezi Top 10 staveb světa dokončených v roce 2017. Toto kostel i architekta Štěpána dostalo na vrchol i do vědomí lidí. O náš kostel se začali zajímat jak věřící, tak architekti a lidé, kteří mají rádi moderní architekturu,“ dodává Rapantová.

Na festivalu Czech Architecture Week Praha, pořádaném stejnojmennou společností ve spolupráci se Správou Pražského hradu, získal sazovický kostel v kategorii Patria Nostra 2020 pro obnovu krajiny a venkova dvě ocenění.

Starostka Sazovic Edita Hrbáčková. Snímek z 24. června 2021.
660 let obce oslaví také sjezdem rodáků

To se podle slov ředitele festivalu za celou dobu jeho konání ještě nestalo. První ocenění udělil Dominik kardinál Duka, druhé si sazovičtí převzali z rukou tehdejšího hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

Kostel sv. Václava v Sazovicích ale podle slov Marie Rapantové nestojí jen na obdiv architektů a ke sbírání ocenění. Každou středu se tu konají mše, mimo náboženské akce je také kulturním a komunitním centrem.

„Náš kostel žije. Konají se v něm také svatby a koncerty s duchovní náplní. V suterénu kostela je také společenský sálek pro padesát lidí. Tento využíváme pro přednášky s náboženskou tematikou, modlitby různých společenství, přípravu biřmovanců a podobně. Do akcí se zapojují i mladí. Funguje to jako v každé farnosti – kde se chce, tam to jde,“ uzavírá členka místního spolku.