Z šesti oslovených předních pojišťovacích ústavů zohledňuje ve výpočtu výše částky povinného ručení trvalé bydliště pojistníka ČSOB, Allianz, Generali a ČPP. Místo bydliště, respektive nejčastěji počet obyvatel v něm, pak stanovuje stupeň rizikovosti, a tedy i atraktivity regionu.

Rozdíl sazeb povinné pojistky v jednotlivých regionech dělá i tisícovku

Také u ČPP považují za jedno z hlavních kritérií pro stanovení výše pojistného velikost města či obce, ze které řidič pochází. „Regiony Zlínského kraje se řadí mezi rizikovější, navíc oddělujeme samotné okresní město od méně rizikovějšího zbytku okresu,“ prozradil mluvčí ČPP Arne Kejdana.

Další pojišťovnou, která touto nabídkou disponuje, je Allianz. „V povinném ručení a základním havarijním pojištění se orientujeme hlavně na právní postavení a trvalé bydliště pojistníka. Obecně platí, že pojistné sazby pro pojistníky s trvalým bydlištěm v menších obcích a městech s počtem obyvatel do 90 tisíc jsou nejnižší a naopak,“ uvedla mluvčí Allianz pojišťovny Pavla Paseková.

U pojišťovny Generali rozhoduje pro výši povinného ručení trvalé bydliště s počtem obyvatel do 30 tisíc. Naopak Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa trvalé bydliště pro výpočet sazby povinného ručení nezohledňují vůbec. Pro tyto instituce je rozhodující jen to, jak se motorista chová na silnici.