„Na začátku svého působení bylo ve spolku 150 členů s eminentním zájmem o záchranu zdejší historické pamětihodnosti. Šli jsme do toho i přesto, že jsme věděli, jak to bude těžké v tehdejším zastupitelstvu prosadit,“ vzpomíná Miroslav Olšina, současný jednatel spolku.

Castellum Holešov se však nedalo a bojovalo.

„Věřím, že dnes je valná většina obyvatel ráda, jak to tehdy dopadlo. Náš zámek nám teď závidí i okolní města,“ míní jeden ze zakládajících členů Olšina.

SETKÁNÍ Z OČÍ DO OČÍ

„Svého času to znamenalo pro město velkou finanční zátěž. Z toho důvodu nechtěli někteří členové zastupitelstva o koupi ani slyšet. Dokonce i pozdější starosta Zdeněk Janalík byl velmi opatrný,“ vypráví Miroslav Olšina.

Janalík připomíná, že rozvážné jednání bylo na místě.

„Velmi si cením spolku Castellum Holešov. Oni si v té době mohli dovolit stavět vzdušné zámky. A bylo i dobře, že nás tím navnadili. Ale my jsme se museli museli držet při zemi a chovat se jako správní hospodáři. Jednalo se o stamilionové investice,“ podotýká Zdeněk Janalík.

„Castellu se však musí nechat, že sehrál v té době významnou roli z pohledu občanské iniciativy,“ pochválil spolek Janalík a doplnil, že z velké části také kvůli nim mají Holešováci místo, na které mohou být pyšní.

Právě Janalík byl v pozdější fázi jednou z klíčových postav, která dokázala pro rozvoj zámku získat prostředky a nezatížit tím natolik rozpočet města.

Členové spolku tehdy osobně intervenovali u nerozhodných zastupitelů a zastupitelů, kteří byli proti koupi.

„Nedělali jsme žádné masové akce. Jednalo se o osobní setkání,“ dodává Miroslav Olšina.

Také díky nasazení členů spolku se nakonec rozhodlo vedení Holešova v roce 2004 zámek koupit. Spolek si za léta svého působení získal úctu města.

„Myslím, že nás nyní radnice bere jako svého rovnocenného partnera,“ míní Olšina, který je zároveň amatérským historikem se zaměřením převážně na historii města zachycenou ve fotografiích.

NEJISTÁ BUDOUCNOST

„Rekonstrukce předčila naše očekávání. Doufám, že i zbylé prostory projdou opravami, jak bylo plánováno,“ upozorňuje Olšina.

Už nyní přitom rekonstrukce zámku stála stovky milionů korun.

„Chtěli jsme, aby se do zámku vrátil život, vzniklo zde kulturní centrum. A to se stalo. Nechceme si přisvojovat žádné cizí zásluhy, ale máme dobrý pocit z toho, že jsme svými aktivitami napomohli dobré věci,“ říká hrdě Miroslav Olšina.

Na jednu stranu jsou členové spolku spokojeni s odvedenou prací, na druhou stranu se trochu obávají budoucnosti.

Castellum Holešov splnilo cíl, kvůli kterému primárně vzniklo. Členská základna se pomalu tenčí a spolek stále hledá nové poslání.

„Pořádáme každoročně ve spolupráci s jednou cestovní kanceláří ples, který patří terý bývá jedním z vrcholů plesové sezóny v našem městě. Dobrou tradicí se stávají i předvánoční koncerty renomovaných a oblíbených uměleckých seskupení. Oblíbenými příležitostmi k setkání a zároveň k návštěvě zajímavých míst se stávají i každoroční zájezdy, které Castellum pořádá pro své členy a příznivce,“ uzavírá Olšina.

Zda to bude stačit k přežití se teprve uvidí. Ať již je budoucnost Castellum Holešov jakákoliv, svou činností přispěli k výraznému rozvoji města.