Tím „někdo“ myslela soukromou společnost Chapel Invest, spol., s.r.o., která památku odkoupila za několik milionů korun. Bližší informace o jejím využití tehdy ani dnes firma neprozradila.

Oprava započala loni tak, jak bylo přislíbeno. V polovině tohoto měsíce však došlo k náhlému zhroucení části jedné z vnějších zdí historické budovy. Konkrétně se jednalo o rohovou část zdiva na konci severního křídla. To mělo za následek i vychýlení a poboření zbytku stěny.

„Je mi moc líto toho, co se stalo. Už zde byla naděje, že bude zámek opět vypadat tak, jak si zaslouží,“ řekla smutně starostka Šestáková. „Bohužel nemám přesné informace o tom, jaká je škoda, případně jak vážné je poškození budovy,“ dodala starostka.

„Zámek už je v soukromém vlastnictví a s majitelem jsme o tom nemluvili,“ vysvětlila Šestáková, která zdůraznila, že s vlastníkem nemovitosti má obec velmi dobré až nadstandardní vztahy a o to víc jí mrzí, jaká nepříjemnost se stala. Správce majetku společnosti Chapel Invest, spol. s.r.o. Martin Kadlíček se k nastalé situaci odmítl vyjádřit.

„Bohužel nemohu nyní nic říct. Nezlobte se, snad časem,“ řekl pro Deník Kadlíček. Zámek v minulosti vystřídal mnoho majitelů. V držení jej měl například hrabě Dubský či ředitel Baťových závodů. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn a byl v něm zřízen ústav pro duševně choré. Od přelomu století, kdy zámek osiřel, začal jen chátrat. 

Radnice v Kroměříži. Ilustrační foto.
Nad novou koalicí se stále vznáší řada otazníků