Bytové domy Velehradská

Jedná se o novostavbu sedmi bytových domů s více než stovkou bytů v blízkosti samého centra Kroměříže.

„Cílem bylo vytvořit v souladu s principy moderního urbanismu novou uliční a blokovou zástavbu soustředěnou kolem přilehlých komunikací, konkrétně ulic Velehradská a Purkyňova tak, aby vznikl nový městotvorný prvek, poskytující svým obyvatelům příjemné bydlení nedaleko centra města,“ stojí na webových stránkách projektu.

Že je o nové byty v Kroměříži zájem dokládá i fakt, že jsou už všechny prodány.

„V současné době již dochází k předpřejímkám,“ prozradil Deníku Robert Scholaster, jednatel Realitní kanceláře Klíč, která zajišťovala prodej těchto nemovitostí. Stavba jako taková už je podle něj hotová.

„Odstaňujeme pouze drobné vady a nedodělky,“ dodal Scholaster.

Součástí stavby jsou i komerční prostory.

„Nejsem bohužel oprávněn sdělovat jejich využití. Mohu jen uvést, že jde o reprezentativní prodejní prostory a že v těchto prostorách určitě nebude žádný restaurační či gastro provoz. Občany Kroměříže mohu ale potěšit, že v jednom z nebytových prostorů bude nová zubní ordinace,“ uvedl Robert Scholaster.

Bytové domy Velehradská
Kde bude stát: ulice Velehradská, vedle parkovacího domu
Kdy bude hotová: 2023
Kdo za stavbou stojí: Bytové domy Velehradská a.s.
Kolik stavba stojí peněz: 450 milionů korun
Co najdete uvnitř: Byty a komerční prostory – mj. i novou zubní ordinaci.

Sportovní hala

Studii připravované nové sportovní haly představila letos v červnu kroměřížská radnice. Hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku či pro taneční sporty.

Hala bude umístěna asi 75 metrů jižně od plaveckého bazénu v Obvodové ulici.

„Rozhodnutí o umístění haly je s ohledem na využití území strategické, bude vhodně doplňovat ostatní blízká sportoviště. Plocha mezi bazénem a sportovní halou tak skýtá městu do budoucna možnosti pro rozvoj obou těchto sportovišť a jejich propojení,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

„Tato plocha má potenciál stát se živým srdcem celého areálu. V jižní části navazující na sportovní halu jsou navržena venkovní hřiště pro volejbal, venkovní posezení pro bufet haly a zelené odpočinkové plochy, řešení severní části navazující na bazén souvisí s provozem bazénu, na ploše je možné navrhnout venkovní bazén se skluzavkami, slunící a odpočinkové plochy,“ představil svůj návrh architekt Miroslav Pospíšil.

Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun a úpravy komunikací, parkování a sadové úpravy v lokalitě sportovišť na zhruba 15 milionů korun. Město chce na stavbu haly čerpat dotace. „Naším přáním je, aby stavba haly byla realizována v letech 2025 či 2026. Bude se to odvíjet od toho, jak se podaří zajistit financování tohoto projektu,“ dodal Opatrný.

Sportovní hala v Kroměříži
Kde bude stát: Obvodová ulice, jižně od plaveckého bazénu
Kdy bude hotová: 2025/2026
Kdo za stavbou stojí: Město Kroměříž
Kolik stavba stojí peněz: 300 milionů korun
Co najdete uvnitř: Objekt bude mít obdélníkový půdorys s maximálními rozměry cca 70 x 39 metrů, hrací plocha bude o maximálních rozměrech 45 x 25 metrů. Počítá se s kapacitou hlediště pro zhruba 400 diváků a kapacitou šaten pro 175 sportovců. Hala bude určena pro celou řadu sportů.

Nové stavby v Kroměřížské nemocnici

Desítky milionů korun investuje každým rokem do modernizace přístrojové techniky i údržby svého areálu Kroměřížská nemocnice. Nyní však připravuje zásadní projekt, který bude hlavní stavební investiční akcí v následujících letech. Jeho cílem je soustředění akutní péče do budovy A a následné péče do budovy B. Veškeré práce by měly probíhat se zachováním provozu na většině oddělení nemocnice.

„Půjde o severní přístavbu východního křídla budovy A, v níž získají v přízemí prostory chirurgické ambulance včetně urgentního příjmu, do prvního patra se přemístí oční oddělení, které zde získá i vlastní operační sál,“ popsala provozní náměstkyně Hana Příleská.

„Tuto akci připravujeme ve spolupráci se Zlínským krajem, který je zakladatelem naší nemocnice. Rekonstrukcí a přístavbou západního křídla dojde v úvodních etapách hlavně k řešení nejpalčivějšího problému nemocnice, kterým je stav a kapacita centrálních operačních sálů a navazujících provozů,“ doplnila Příleská s tím, že pro příští desetiletí jsou v plánu celkem čtyři etapy přístavby budovy A, na jejichž konci bude stát modernizovaná nemocnice, zasazená v zeleni, příjemná pacientům i personálu.

Ruku v ruce s výstavbou pro zdravotnické provozy řeší Kroměřížská nemocnice také umístění souvisejícího provozního zázemí. Pro tyto účely plánuje výstavbu budovy R.

„Stavbou provozní budovy nemocnice vyřeší především definitivní umístění serverovny jakožto důležitého a citlivého bodu nemocnice. Tento krok nejen zvýší kybernetickou bezpečnost, ale umožní efektivní napojování rekonstruovaných zdravotnických provozů na nemocniční síť,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.

Severní přístavba východního křídla A + Výstavba budovy R
Kde bude stát: areál Kroměřížské nemocnice
Kdy bude hotová: Není známo. V případě přístavby východního křídla budovy A čeká nemocnice na vydání stavebního povolení. Výstavba budovy R je momentálně ve fázi, kdy proběhlo výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace
Kdo za stavbou stojí: Kroměřížská nemocnice a Zlínský kraj
Kolik stavba stojí peněz: na zhruba 207 milionů korun vyjde přístavba východního křídla A, a následně na dalších asi 157 milionů korun výstavba budovy R
Co najdete uvnitř: oční oddělení, centrální příjem chirurgických oborů (přístavby budovy A); budova R bude sloužit jako administrativní budova nemocnice

Sokolovna v Hulíně

V plném proudu jsou aktuálně práce na rekonstrukci sokolovny v Hulíně, která byla v uplynulých letech nevyužitá a postupně chátrala. Sokolovna by se po rekonstrukci, která vyjde na zhruba 150 milionů korun a bude největší investicí města za poslední dvě dekády, měla proměnit v moderní multifunkční centrum s malým a velkým sálem, univerzální zasedací či školící místností, kavárnou a zcela novým sociálním a technickým zázemím. V těsné blízkosti vznikne také parkoviště pro zhruba pět desítek automobilů.

K budově se také přistavuje jedno nové patro pro další sál.

„Bude to samostatný sál ve druhém nadzemním podlaží. Počítáme, že bude využit pro komorní koncerty a dále například základní uměleckou školou pro dramatický kroužek,“ prozradil starosta Hulína Jaromír Žůrek.

V přízemí stávající budovy se nachází pak původní sál.

„K němu přibude přístavba, kde vznikne vstupní část a nahoře ochoz, ze kterého budou moci lidé sledovat dění v hlavním sále,“ dodal starosta. Práce budou hotovy zhruba v polovině příštího roku. Shodou okolností v době, kdy si město připomene 800 let od první písemné zmínky.

Sokolovna v Hulíně
Kde bude stát: křižovatka ulic Holešovská a Javorová
Kdy bude hotová: 2024
Kdo za stavbou stojí: Město Hulín
Kolik stavba stojí peněz: 150 milionů korun
Co najdete uvnitř: Moderní multifunkční centrum s malým a velkým sálem, univerzální zasedací či školící místností, kavárnou a zcela novým sociálním a technickým zázemím.

Přístav a přístaviště v Kroměříži

Lodí po Baťově kanálu až do Kroměříže? Za pár let se to může stát realitou. Umožnit to má stavba plavební komory v Bělově a také chystaný rekreační přístav a přístaviště v Kroměříži. Baťův kanál by se tak prodloužil a získal na atraktivitě.

Co přesně se chystá? Přímo v Kroměříži Ředitelství vodních cest (ŘVC) plánuje stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží a rekreačního přístavu u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou.

Srdcem přístavu pak bude provozní budova, která nabídne kompletní servis služeb včetně hygienického zázemí. Součástí budovy má být i zázemí pro obsluhu přístavu. Samotný přístavní bazén pak bude s řekou Moravou propojen asi čtyřicetimetrovým plavebním kanálem. Přístav by měl patřit k největším v České republice. Měl by plavidla ochránit i při povodni.

„Stavba přístavu v Kroměříži a přístaviště u Erbenova nábřeží je součástí komplexního souboru staveb prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže, tj. včetně nové plavební komory Bělov u Otrokovic a přístaviště v Kvasicích,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Splavnění letos v červnu úspěšně absolvovalo proces EIA a nyní jsou zahajovány projekční práce.

„V optimálním případě je reálná připravenost pro zahájení stavby v roce 2025. Pokud se v tomto roce začne stavět tak první lodě by mohly doplout do Kroměříže v roce 2027,“ dodal mluvčí s tím, že celkové náklady všech staveb, tedy nejen přístav a přístaviště, ale také plavební komora Bělov, jsou přibližně 600 milionů korun.

Přístav a přístaviště v Kroměříži
Kde bude stát: přístaviště na Erbenově nábřeží, rekreační přístav pak v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou.
Kdy bude hotová: 2027
Kdo za stavbou stojí: Ředitelství vodních cest ČR
Co najdete uvnitř: V přístavu v lokalitě u letiště by mohlo kotvit až 80 plavidel. Součástí bude i provozní budova, která nabídne kompletní servis služeb včetně hygienického zázemí a zázemí pro obsluhu přístavu.