Vy jste ve funkci teprve krátce, je to tak?

Já jsem tady první volební období. Předtím jsem dělal místostarostu, ale to je úplně něco jiného. V obci jako je ta naše leží de facto vše na starostovi a paní hospodářce.

Vaše funkce je neuvolněná. Jak ji zvládáte plnit při práci?

Velmi těžko, ale mám šikovnou paní účetní, která dokáže hodně pomoci.

Byrokracie však máte skoro stejně jako obce několikanásobně větší.

To ano. Navíc je administrativy čím dál víc. Kromě toho nám chodí ročně i dvě tři desítky dotazů podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Není to taková hrůza, jako když zákon vešel v platnost, ale i tak to zabere nějaký čas.

Budete kandidovat i za rok?

Paní účetní mě přesvědčuje, abych kandidoval. V tuto chvíli na to ale asi nedokážu odpovědět. Ještě uvidíme.

Je v obci zájem o komunální politiku?

Mám mladé zastupitelstvo. Většině z nich je kolem 30 let.

Jak byste definoval funkci starosty?

Starosti. Člověk musí jezdit na katastr, sehnat různá povolení a podobně. Neúčastníte se toho tolik ani coby místostarosta. Ačkoliv později někdo pomůže, na začátku to vše leží na starostovi. Nemůže totiž „kdokoliv“ zvednout telefon a něco domlouvat. Každý vám řekne, aby zavolal starosta.

DOMÁCÍ ČISTIČKY? MOŽNÁ
Vedení Blazic uvažuje, jak naložit s výstavbou čističky odpadních vod (ČOV). Pořízení přitom není levnou záležitostí a mnohde přesáhne rozpočet obce. Řešením, jak alespoň trochu ušetřit, by mohlo být spojení několika obcí dohromady. Zvláště, když se jedná o tak malé obce jako jsou Blazice a okolí. „Původně se u nás uvažovalo o výstavbě jedné společné ČOV pro Blazice, Sovadinu a Mrlínek. Z toho ale nakonec sešlo,“ řekl starosta Blazic Luboš Hradil. „Nyní jsme na vážkách, zda se nevydat cestou domovních ČOV. Jsou na to dva pohledy. Někdo mi to vymlouvá, jiný v tom jistou logiku vidí,“ uvedl Hradil. Problém by mohl nastat v tom, že se domovní čistička bude nacházet na soukromém pozemku každého občana a obec nebude mít nárok kontrolovat, zda se o ni každý řádně stará.

DÍLČÍ DŮLEŽITÉ INVESTICE
Při rozvoji obce jsou důležité nejen velké investiční projekty, ale i ty malé, díky kterým nechodí lidé po rozbitém chodníku kolem nevzhledných popelnic a podobně. I v Blazicích několik takových dílčích investičních akcí letos proběhlo a zároveň v nejbližších měsících proběhne. „Na jaře jsme osvětlili ulici, která je oblíbená mezi lidmi i na procházky. Na konci obce vznikala polovina nového chodníku,“ uvedl starosta Blazic Luboš Hradil. V průběhu léta by mělo dojít k výměně obecního rozhlasu, který už je dávno za zenitem. „U rozhlasu nefunguje ani připojení na integrovaný záchranný systém,“ řekl Hradil. Uvažuje se také o vybudování místní komunikaci v nově zastavěné oblasti. V plánu je i rekonstrukce hřiště. Vypracovaný projekt, který už se značnou dobu protahuje, by měl být hotový do dvou měsíců. „Je pořád co opravovat a budovat,“ dodal starosta. „Člověk je ale limitován rozpočtem, případně získáním dotací,“ uzavřel Luboš Hradil.

PŘEHRADA OBCI POMŮŽE
Na hranici katastru obce Blazice by měla v budoucnu stát hráz jedné z největších přehrad na Moravě. Obec vodní stavbu vítá. „Jsme rozhodně pro vybudování přehrady. U nás v horních chalupách chybí voda. Přehrada by alespoň podpořila vodu ve studních,“ vysvětluje kladný postoj starosta Blazic Luboš Hradil. „Před časem jsem se informoval v jakém stádiu projekt je. V současnosti už je půda vyčleněna v katastru jako území, na kterém se nesmí stavět. „Žádné zkušební vrty zatím provedené nejsou,“ míní starosta.