Vyplývá to z kontroly, kterou provedl odbor životního prostředí Bystřice pod Hostýnem. Na zasažený topol, který se nachází na břehové hraně říčky Bystřičky, upozornili lidé přes internet.

Přivolaný odborník na péči o dřeviny zjistil, že trhliny nezasáhly do dřevní části kmene, poškodila se pouze kůra stromu.

Statika stromu se tudíž nijak nenarušila a je pro své okolí bezpečný.

Do budoucna ovšem může u stromu dojít k poruchám, proto jej budou pracovníci odboru životního prostředí častěji sledovat.