„Pokusili jsme se o takovou novinku, i když byla trochu komplikovaná oproti minulým letům. Zavedli jsme nové grantové schéma, podle kterého jsme žadatelům rozdělili prostředky ve výši jeden milion sedmdesát tisíc korun,“ sdělil starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek s tím, že směrnici radní chtějí ještě dopracovat.

Zastupitelé se rozhodli pro nová pravidla rozdělování dotací spolkům a neziskovým organizacím

Zastupitelstvo města schválilo grantovou směrnici už v únoru. Znění pravidel včetně tiskopisu žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace lze nalézt na webových stránkách Bystřice pod Hostýnem.

Radnice rozdělila grantový fond nově do sedmi oblastí. Grantové komise pak navrhly prostředky pro sociální a zdravotní oblast, na prevenci sociálně patologických jevů, pro kulturu, sport a tělovýchovu, pro volný čas dětí a mládeže, na tvorbu a ochranu životního prostředí a na investice. Nejvíce, a to přesně 669 500 korun, radnice přidělila pro tělovýchovu a sport.

„O grantech rozhodovaly dílčí komise, které své návrhy daly zastupitelstvu ke schválení,“ dodal Pánek s tím, že na městském úřadě se sešlo celkem pětasedmdesát požadavků od osmatřiceti subjektů. „Jeden musel být z řízení vyřazen, protože nesplnil podmínky o poskytnutí grantu. Jinak se dostalo na všechny subjekty, byť dostaly příspěvky pokrácené,“ dodal starosta.

Cílem nového schématu je zjednodušení žádání o dotace.

„Také chceme, aby se organizace a spolky ucházely o prostředky dříve a aby potom také mohly s přidělenými financemi dříve pracovat. Předpokládám, že by příští rok peníze mohly využít už v prvním kvartále,“ odhadl Pánek.

Většina spolků, které žádaly peníze například na pořízení krojů, dokončení pomníku zemřelým, na prevenci proti drogám či na pořádaní mezinárodních soutěží i na opravy tělocvičen, však přiznala, že prostředky na fungování musejí hledat i jinde než na městském úřadě v Bystřici. „Bez přispění místních společností a sponzorů by nám přidělené peníze nestačily,“ řekl Jiří Pecháček ze svazu zahrádkářů, který žádal dotaci na opravu řezačky a na pořádání pěstitelských a chovatelských výstav.