„Na zasedání bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet města a účelových fondů. Rozhodne také o poskytnutí příspěvku na provoz místních organizací,“ přiblížila ekonomka města Eva Šillerová.

V příštím roce by podle plánů Základní škole Bratrství Čechů a Slováků mělo z městské kasy připadnout pět milionů korun a Základní škole T. G. Masaryka téměř čtyři miliony. Na statisícové příspěvky se mohou těšit i mateřské školy. „Zastupitelé rozhodnou i o poskytnutí dotací technickým službám a bystřické oblastní charitě,“ doplnila Šillerová.

Město počítá také se spoustou investičních akcí, například s výstavbou domova důchodců. Ten má vznikat v letech 2010 až 2012. „V návrhu rozpočtu je zapojena částka dvě stě tisíc korun pro zajištění veřejné soutěže na výběr dodavatele a poskytovatele úvěru. Předpokládané vlastní zdroje pro rok 2010 ve výši asi osmnáct milionů budou zapojeny do rozpočtu až po podpisu úvěrové smlouvy,“ upřesnila ekonomka.

Značná část bystřických peněz půjde i na přístavbu šaten na Základní škole T. G. Masaryka, technickou infrastrukturu v místní části Rychlov nebo zateplení Mateřské školy Bělidla. „Tato investiční akce bude uskutečněna pouze za podmínky získání dotace, stejně jako několik dalších,“ informovala Šillerová. Investiční výdaje polknou příští rok podle rozpočtu celkem dvacet sedm a půl milionu, to je o zhruba dva miliony víc, než letos.

„Předpokládané náklady na příští rok jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na letošek vyšší o víc než čtyři miliony. Příjmy pak klesnou o víc než jedenáct milionů,“ upozornila ekonomka s tím, že se přesto podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet. Příjmy i výdaje města jsou stanoveny na bezmála sto padesát dva milionů.

„Největší část příjmů plyne samozřejmě z daní. Meziročně daňové výnosy ale poklesly o téměř devět milionů,“ vysvětlila Šillerová. I proto se při tvorbě rozpočtu musela Bystřice uchýlit k šetření. Neuniknou tomu ani platy městských zaměstnanců, které se budou snižovat.

„Je to neoblíbený krok, ale nevyhnutelný. V porovnání s letoškem klesnou platy o téměř tři a půl procenta, čili celkem o třiačtyřicet tisíc korun za rok. Přitom jsou obsazeny dvě nové pozice,“ upřesnila mluvčí bystřické radnice Barbora Janečková.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou lidé přednést přímo na veřejném zasedání městského zastupitelstva, které začíná ve středu v patnáct hodin ve velké zasedací místnosti radnice.