Motivací bystřické základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS) k prvnímu ročníku soutěže Rozkvetlá Bystřice pod Hostýnem jsou obdobné akce v jiných českých městech.

„Chceme samozřejmě také motivovat obyvatele k zvelebení svých domů. Současně je soutěž i pro povzbuzení těch, kteří třeba už léta zkrášlují ulice města a nikdo je za to neocení,“ vysvětluje předseda městské ZO ČZS Vladimír Macenauer.

Nominovat se do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu mohou lidé sami, nebo je může navrhnout někdo jiný.

„Do soutěže například přihlásil syn svoji matku. Vše by ale mělo být po vzájemné dohodě, abychom pak při vyhlašování výsledků nemuseli řešit nějaké nedorozumění,“ říká Macenauer.

Soutěž má dvě kategorie – výzdoba balkonů, oken a teras rodinných domů a výzdoba balkonů a oken bytových jednotek. Přihlášená místa musí být vidět z ulice. V září totiž komise všechny domy obejde a vyhodnotí.

„Tři výherci z obou kategorií dostanou poukaz v hodnotě 400, 250 a 100 korun. Soutěž je letos poprvé, nemůžeme tedy usuzovat, kolik lidí se přihlásí a zda uděláme další ročník,“ dodává předseda.

Svá okna či terasy mohou lidé přihlásit do konce srpna. Přihláška musí obsahovat jméno a adresu s číslem popisným, telefon nebo e-mail a označení kategorie, ve které dotyčný soutěží. Fotografie soutěžního místa není nutná, je ale vhodná. Vyplněnou přihlášku lze poslat na adresu domu zahrádkářů Rusavská 195, nebo elektronicky na vlamac@volny.cz.