Budete kandidovat i v příštím roce?
Vzhledem k tomu, že jsem v úřadě 30 let, tak kandidovat budu. Zda to bude i na pozici starosty se teprve ukáže. Každopádně si uvědomuji, že někdo tu obec musí vést.

Najde se podle vás nástupce?
Musí se najít. V obci je hodně uděláno, což novému starostovi pomůže při nástupu do úřadu. Kromě kanalizace bude opraveno také mnoho komunikací, protože budování kanalizace a opravy chodníků spolu úzce souvisí. Ale práce na obci samozřejmě nikdy nekončí. Po třiceti letech už i rodinný dům musíte opravovat znovu. A to samé platí i u obce.

Co považujete za největší úspěch?
Za největší úspěch považuji to, že v obci přibylo více jak 200 lidí. Něco tomu muselo pomoci. A to je důležité. Věřím, že se zdejším obyvatelům v obci líbí. Částečně se podařilo obnovit komunikace, obec poskytuje půjčky občanům na obnovu domů. Já si myslím, že zde lidé žijí klidně a spokojeně. Pokud by tomu tak nebylo, tak se sem lidé nestěhují.

Je tu něco, co byste ještě rád udělal?
Školu máme opravenou. V obci je prosperující obchod vybudovaný obcí To je základ. Kostel je opravený, sokolovna je opravená. Snad ještě zavlažování fotbalového hřiště. Otázkou je, jak to nyní s fotbalem po pandemii vůbec bude. Už rok se nehraje. Rád bych se ještě do budoucna dočkal rozvoje fotovoltaiky v obci. Jak u obce samotné, tak u rodinných domů. Na to by se mělo zaměřit příští zastupitelstvo. Elektřinu si dokážeme vyrobit ať už z jádra nebo sluníčka, které tu bude vždy. Naopak na dodávce plynu jsme a budeme stále závislí.

Jak byste definoval funkci starosty?
Je to velká oběť, práce 24 hodin denně. Když někdo zavolá v jedenáct hodin večer, že je potřeba pomoct, měl by starosta jít a pomoc.. Je tu proto, aby pomáhal a sloužil. A to snad splňuji, když jsem ve funkci už 30 let.