O zachování nezpoplatnění dálničního obchvatu D55 v úseku mezi exity 30 a 32 dlouhodobě usiluje otrokovická radnice. Ministerstvo dopravy ČR potvrdilo, že minimálně do konce roku 2022 k zavedení poplatku v tomto úseku nedojde. O postupu na následující období v současné době ministerstvo jedná.

Za užívání severovýchodního obchvatu Otrokovic nemusí řidiči hradit dálniční poplatek od roku 2018, kdy byl úsek mezi exity 30 a 32 ministerstvem dopravy zařazen do seznamu výjimek z časového zpoplatnění. Od té doby se Otrokovicím dopravně výrazně ulevilo. Část dopravy z centra města se přesunula na zmiňovaný dálniční úsek.

V důsledku toho se průjezd městem stal plynulejší, na kvítkovické křižovatce se přestaly vytvářet kolony tak často jako v minulosti, došlo ke snížení nehodovosti i úbytku exhalací ve městě.

Jednání o zachování výjimky

Vedení města se obává, že po dokončení dálničního úseku D55 Otrokovice – Napajedla, bude obchvat opět zpoplatněn. Proto zástupci města vyvolali jednání s ministerstvem a zaslali žádost o zachování výjimky.

„Obzvlášť v covidové době, kdy nebylo možné osobní setkávání, bylo složité vyjednávat. Se zástupci ministerstva dopravy jsme se spojili on-line, kde jsme vznesli požadavek a následně jsme zaslali naši žádost i korespondenčně,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková. Společně se žádostí byly zaslány i podklady s výsledky dopravního průzkumu průjezdnosti množství vozidel, které nechala radnice na základě podnětu ministerstva zpracovat.

Ministerstvo zaslalo písemnou odpověď, kde slibuje, že do konce roku 2022 ke zpoplatnění nepřistoupí. Mimo jiné ale také uvádí, že dálnice D55 se bude zcelovat v dálniční tah napojený na dálniční síť, kde důvody pro výjimku z časového zpoplatnění musí být řádně obhájeny, pokud vůbec budou nějaké zachovány.

V současnosti je podle ministerstva situace s úseky, které nepodléhají časovému zpoplatnění, pojata nesystémově. Pro rok 2023 tak Ministerstvo dopravy připravuje jednotná pravidla a podmínky, jejichž splnění by zakládalo důvodné vyjmutí konkrétního úseku ze systému časového zpoplatnění.

„Vedení našeho města udělá vše, co bude v našich silách, abychom této výjimky opět dosáhli,“ slíbila starostka města .