V minulém roce nechalo Povodí Moravy vyčistit řeku Moravu i Dřevnici v Otrokovicích, stejně tak část Dřevnice ve zlínských částech Malenovice, Prštné a Januštice. Dokončeny už jsou také úpravy v Trnavě a ve Slušovicích.

V těchto dnech dělníci osazovali kameny, které mají zpevnit svahy poničené velkou vodou, v Přílukách.

„Lokalit, které jsme museli dát do pořádku, bylo hodně, proto jsme postupovali na základě stanovených priorit. Poslední částí Příluky už jsme veškeré škody ve zlínském regionu odstranili. Po zimě počítáme ještě s terénními úpravami v dotčených lokalitách, to znamená s vyrovnáním svahů a osetím trávy,“ přiblížil vedoucí provozu Zlín Povodí Moravy Karel Zelík.

Investice, které muselo Povodí Moravy vynaložit na odstranění škod v regionu, dosáhly 2,7 milionu korun.