Jedním ze zdrojů rostlinného odpadu jsou například kroměřížské sladovny.
„Odpad z ječmene ze sladoven dovážíme již třetím rokem. Doprava není levnou záležitostí, ale i tak se nám to vyplatí,“ pochvaloval si vedoucí závodu rostlinné výroby Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil.

Rostlinné zbytky, které dříve zahnívaly na poli, slouží jako ekologické palivo

Dříve si odpad ze sladoven odváželi například myslivci, kteří jím v zimě přikrmovali zvěř, nebo končil na skládkách, kde zahníval. Dnes jej zaměstnanci morkovické firmy ukládají do násypných zásobníků, odkud se dávkuje takzvaným násypným šnekem do granulátoru.

Výsledným produktem jsou granule, které slouží jako palivo. „Asi devadesát procent vyrobeného otopu od nás kupuje otrokovická Teplárna. Zbytek spálíme v našem družstvu,“ vysvětlil Uchytil.

Topit se s tímto ekologickým palivem dá pouze ve speciálních kotlích.
„Výhřevnost je zhruba patnáct gigajoulů. Je to jen o tři a půl gigajoulu méně než u hnědého uhlí,“ doplnil vedoucí rostlinné výroby.
Odpad, který při čištění ječmene ve sladovnách vzniká, tvoří kaly a ječmenný prach.

„Než jsme začali spolupracovat s Agrodružstvem, vozili jsme veškeré zbytky z čištění například do polního hnojiště v Tlumačově a na jiné skládky. Platili jsme za dopravu i za likvidaci, takže to pro naši firmu bylo neekonomické,“ poznamenal mistr výroby ve sladovnách Jaroslav Forýtek, který si nynější spolupráci s morkovickým družstvem velmi pochvaluje.

PŘEČTĚT SI VÍCE ZPRÁV Z KROMĚŘÍŽSKÉHO REGIONU

Moje Kroměřížsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika