Rozhovor s ředitelem Gymnázia Kroměříž

Už tomu bude rok, co jste se stal ředitelem kroměřížského gymnázia. Jak první rok v nové funkci hodnotíte?

Byl to velmi náročný a hektický rok. Je za námi spousta nových věcí a před námi další výzvy. Zvládli jsme velkou stavební opravu školy, na druhou stranu aktuálně bojujeme s havárií serveru a telefonní ústředny.

Jak rychle se vám podařilo zaběhnout v novém prostředí?

Nebyl žádný čas na rozkoukání se. Bylo potřeba okamžitě pracovat a vylepšit obraz školy na veřejnosti tak, abychom naplnili v přijímacím řízení třídy. To se nám podařilo a třídy máme plné. Nebylo to vůbec jednoduché, jsem ale rád, že cíl, který jsem si stanovil pro počet přijatých žáků, se mi podařil splnit. Vlastně i překonat.

Je to velký rozdíl v porovnání s funkcí ředitele na základní škole? Obnáší to třeba více administrativy?

Co se týče řízení gymnázia a základní školy, tak v mnohém je to podobné. Ale na druhou stranu má řízení gymnázia svá specifika. Je to dáno samotnou podstatou a rozdílností obou typů škol. Administrativy je opravdu hodně a není v možnostech jednoho člověka vše zvládnout vlastními silami. Jsem rád, že se mohu spolehnout na tým lidí kolem sebe a delegovat spoustu věcí na ně.

Jak dlouho ve školství působíte?

Ve školství působím patnáct let a z toho čtyři roky ve funkci ředitele.

Jaké předměty jste dříve učil? Učíte ještě i na gymnáziu?

Když jsem působil na gymnáziu ve školním roce 2008/2009, učil jsem tělocvik a informatiku. Nyní učím dvě hodiny týdně tělocvik.

Čím si myslíte, že jste chod gymnázia vylepšil?

Myslím si, že je to otázka spíše na jiné. Nedávno se za mnou zastavila naše velmi úspěšná maturantka, která patří mezi mladé celorepublikové vědecké naděje v oblasti přírodních věd. Potěšila mě, když mi řekla, že jsem pro gymnázium odvedl spoustu práce a že i obraz školy se postupně mění. Vím, je to její pohled a jen jeden z mnoha názorů.

Spoustu času a energie jsem věnoval našim žákům a žákům, kteří se k nám teprve chystali. Snažil jsem se dát prostor a klid učitelům k tomu, aby to, co je pro nás nejdůležitější, mohli vykonávat co nejlépe a to kvalitně vzdělávat žáky. Naši žáci uspěli v mnoha soutěžích na státní úrovni, skupina žáků se prosadila i na mezinárodní úrovni.

A nějaká proti?

Abych nebyl jen pozitivní, celý školní rok se potýkáme s propadem mzdových prostředků, který je způsoben nízkým počtem přijatých žáků do 1. ročníku v předešlém školním roce. A určitě škole neprospívá stále medializovaná kauza soudního řízení s bývalou ředitelkou Polachovou, která ještě není u konce.

Zavedl jste nějaké změny, popřípadě chystáte se na nějaké?

Začnu z druhého konce. O prázdninách se nám podařilo zvládnout velkou opravu elektroinstalace ve sklepě a v přízemí školy za téměř osm milionů korun. V učebnách jsou nové stropní podhledy, osvětlení, elektro rozvody a rozhlas, máme zateplený strop tělocvičny s moderním led osvětlením. Nechybí nová výmalba a modernizovaná wifi a internetová síť. V příštím roce bychom měli zvládnout téměř ve dvakrát tak velkém rozsahu zbytek školy.

Umožnili jsme vycestovat našim žákům do několika zemí Evropy v rámci programu Erasmus+, zapojili jsme se do soutěže Evropského parlamentu mládeže, uspěli jsme v celorepublikové matematické soutěži MASO, ve které jsme přeskočili nejlepší gymnázia v ČR. Zavedli jsme nový turistický kurz pro kvarty (devátá třída), žáci založili a bez problémů spravují facebookový profil školy, zorganizovali jsme vánoční koncert pro žáky základních škol, úspěšný byl i vánoční jarmark a další akce.

V letošním školním roce se u nás vzdělávají studenti z Mexika, USA a Dánska. Na oplátku naši studenti odjeli na roční výměnné pobyty do zahraničí. Byli jsme na poznávacím zájezdu ve Francii.

V říjnu nás čeká projektový den pro žáky vyššího gymnázia. V jedné z aktivit budou mít za úkol zpracovat evropská témata, a ta následně před fórem obhajovat. Celá aktivita probíhá v angličtině. Pro další žáky je připravena přednáška a film na aktuální téma uprchlictví. Ještě bych rád vzpomněl také to, že v tomto školním roce realizujeme projekt EU Gymnázium Kroměříž. Od září do prosince vykonáme aktivity téměř za 850 tisíc korun. Činnosti jsou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, profesní rozvoj učitelů a na jazykovou vybavenost žáků. V rámci této aktivity vycestuje dvacítka našich žáků za evropské peníze na studijní zájezd do Velké Británie. Snažili jsme se rozhýbat i naše webové stránky, cítím, že zde máme ještě velké rezervy.

Gymnázium mělo v minulosti problém s nedostatkem uchazečů o studium. Jak tedy bojujete, aby jich bylo dostatek? V čem spočívá konkurenční boj, jestli se to tak dá vůbec nazvat?

Když hovoříme o boji, tak první bitvu jsme vyhráli. Doufám, že se nám podaří i další přijímací řízení zvládnout tak, abychom měli třídy plné. Konkurenta můžeme vnímat v Arcibiskupském gymnáziu, tato škola v podstatě přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek, což se může jevit jako výhoda. Já si to ale nemyslím. Dobře postavené přijímací zkoušky mohou odhalit studijní předpoklady žáků a škole tím pomohou přijat žáky se studijním potenciálem.

Trápí vás něco ohledně zákonů? Jak například hodnotíte relativně novou ministryni školství?

Zákony beru, tak jak jsou. Jsou to normy a musíme se jimi řídit. Co se týče nové paní ministryně, tak je to v mých očích sympatická mladá žena a snad bude mít čas z pozice svého úřadu prosadit věci, které budou ku prospěchu celého českého školství. Ze srdce jí to přeju.