„Dodnes mě to moc baví, kdyby ne, tak tu dávno nejsem. Pořád mám nápady. Pro práci musíte být zapálení, abyste ji mohli dělat dobře," usmívá se Šárka Kašpárková.

Ze všeho nejvíce ji na tom prý baví hlavně management, ale i komunikace s lidmi, třeba též s novináři. Skončit zničehonic v knihovně by pro ni bylo těžké. Pokud by byla nucena hledat si jinou práci, volila by proto opět knihovnu. Třeba nějakou malou.

„Těším se, že až budu v důchodě, nějakou menší si najdu," říká.

Vášeň ke knihám zřejmě zdědila po své mamince a tatínkovi. Doma knih měli a mají vždycky hodně. Když byla nynější ředitelka Knihovny Kroměřížska malá, sotva se naučila číst, začala chodit do knihovny. Tehdy sídlila v ulici Kollárova. Určitě ji ani nenapadlo, že za řadu let jí bude šéfovat.

„Strávila jsem tam coby holčička vždycky skoro celé odpoledne. Byla tam příjemná starší knihovnice. Pomáhala jsem jí s jinými dětmi balit knížky," vzpomíná Šárka Kašpárková. Ve čtení literatury ji rodiče hodně podporovali.

„Když jsem viděla, že čtou oni, tak jsem to taky dělala," podotýká.

Vždycky ji také bavilo vzdělávání, ráda se učila. Na střední škole se rozhodla, že by ráda šla na práva. Zkusila to jen jednou, ale neuspěla. Nakonec vystudovala bratislavskou vysokou školu zaměřenou na knihovnictví, a to poté, co v bratislavské městské knihovně nějaký čas pracovala. Takové zaměstnání ji nadchlo a pohltilo. Po studiích začala pracovat v závodní knihovně společnosti Pal Magneton v Kroměříži.

„Bylo to zajímavé, ale režim se mi nelíbil. Když se uvolnilo místo na okresním úřadě, šla jsem tam, kde jsem pracovala tři roky. Na starost jsem měla knihovnictví a veřejné knihovny. Odtud to byl už jen krůček do kroměřížské knihovny, kde jsem ve výběrovém řízení uspěla," říká.

Práci v ní dělí, jak sama říká, do dvou etap. Tou první je rozmezí let od roku 1991 do 1998, kdy knihovně šéfovala ještě na jejím starém sídle v Kollárově ulici. Tehdy prý hlavně hledala prostory, kam ji přestěhovat. Druhou etapou je ta dosavadní, kdy knihovně sídlící v budově bývalého kina Slovan šéfuje od roku 1998.

„Započala tehdy nová éra knihovnictví, byly už počítače, internet," dodává Šárka Kašpárková, která si i ve volném čase na knihy najde čas. Nejraději má literaturu faktu.