„Sedmnáct nám jich zapůjčil pan Zapletal z Fryštáku, který je ve svazu betlemářů,“ informovala za Spolek přátel Skopalíkova muzea Marta Konečná.

Dalších jedenáct je podle ní v majetku muzea, mezi nimi i nejvzácnější stoletý kousek, který byl dříve uložený v kostele.

Podobná výstava se v Záhlinicích uskutečnila poprvé a zájemci si ji mohli prohlédnout nejprve šestého prosince.

„S otevírací dobou to tady není lehké. Členové spolku sem chodí hlídat ve svém volnu, proto bylo znovu otevřeno až na Boží hod a na Štěpána,“ vysvětlila Konečná.

Nápad vystavovat Betlémy se ale spolku velmi vyplatil. Příchozí si totiž prohlíželi rovnou i stálou expozici o Františku Skopalíkovi.

„Většina z nich říkala, že se vrátí ještě v létě. Až bude horko, přijdou se do muzea ochladit a pročíst si všechny zdejší dokumenty,“ uzavřela Konečná s tím, že poslední možnost k prohlídce Betlémů bude prvního a šestého ledna.