„Koncert patřil mimo jiné barokním skladatelům. Posluchačům se sólově i společně se sborem představil místní kněz a trumpetista Bohumil Kundl, se kterým sbor měl tu čest spolupracovat. V dalších sólových partech se předvedlo pět studentek,“ uvedl sbormistr a organizátor sbírky Jiří Jablunka.

Samotný koncert vynesl 17 250 korun. Tato částka ale na pořízení kočárku nestačila, další pomoc proto nabídl starosta města Jaroslav Němec, pod jehož záštitou se koncert pořádal.

„Poprosil jsem zaměstnance úřadu, zda by nepřispěli na tuto sbírku. Byl jsem mile překvapen ohlasem, jaký má prosba vyvolala. Rád bych tímto všem, kteří peníze darovali, poděkoval,“ řekl starosta Němec.

Zaměstnanci do sbírky přispěli částkou třináct tisíc korun, takže Jiří Jablunka nakonec předal rodičům Davídka třicet tisíc korun.

„Rodina je moc ráda, že bude moci vybrat ještě lepší a kvalitnější vozíček, než si původně mohla dovolit. Maminka byla ze sbírky velmi nadšená,“ prozradil Jiří Jablunka.