Zdravotnické operační středisko bude posíleno o jednoho operátora, z důvodu očekávaného navýšení počtu telefonátů na tísňovou linku 155.

„Záchranáři na přelomu roku ošetřují především osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. S tím je také spojený zvýšený výskyt úrazů různé závažnosti. Specifickou skupinou jsou osoby poraněné zábavnou pyrotechnikou, která je typická pro toto období," uvedl Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za zdravotnictví.

Opatrní by měli být lidé taktéž při manipulaci s otevřeným ohněm, dále majitelé plynových kotlů, karem, ale i kotlů na pevná paliva a krbů v případech, že jejich zařízení neprošla pravidelnou roční prohlídkou, která zaručuje dobrý stav spalinových cest. Při požárech a závadách na nezkontrolovaných zařízeních dochází k častým otravám oxidem uhelnatým (CO), které mohou mít až fatální následky, kdy očekávaný příjemný prožitek z posezení u krbu se může změnit na boj o život.