„Pojišťovna nám vytýká poskytování bonusů v lékárnách,“ sdělila mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Výběru ostatních poplatků od pacientů ambulancí nebo lůžkových oddělení, by se tedy případná sankce neměla týkat.

Obě pobočky nemocniční lékárny od 5. února pomocí bonusů kompenzovaly lidem úhradu regulačního poplatku ve výši třicet korun za položku na receptu, podobně jako například u některých soukromých prodejců léků. Podle Havlíkové se tím nemocnice nijak neprovinila.

„Dle našeho názoru jsou námitky pojišťovny neoprávněné, protože nemocnice v lékárnách poplatky vybírá. Bonusy s nimi nemají nic společného, je to záležitost obchodní politiky nemocnice,“ poznamenala Havlíková.

VZP se příliš nechtěla k této problematice vyjadřovat.

„Mohu potvrdit, že Krajská pobočka VZP pro Zlínský kraj v současné době zahájila v souvislosti s regulačními poplatky jedno správní řízení. Až do jeho skončení ale nebudeme sdělovat, s kým konkrétně se vede,“ uvedla mluvčí zlínské centrály pojišťovny Martina Stavjaňová.

Upozornila však, že řízení ještě neznamená, že zdravotnické zařízení dostane pokutu, nebo že porušilo zákon.

„Zahajujeme je po provedeném šetření vždy, když se domníváme, že zdravotnické zařízení porušuje zákon. Závěry mohou být ale zveřejněny až po jeho ukončení,“ poznamenala Stavjaňová. Výsledek určí právní oddělení pojišťovny nejpozději do 60 dnů.

Lze se však i bránit. „Proti výhradám může zdravotnické zařízení podat námitky,“ přiblížila Stavjaňová. To má také Baťova nemocnice v úmyslu.

„Na VZP jsme už zaslali vyjádření k zahájení správního řízení, ve kterém naše argumenty uvádíme,“ vysvětlila mluvčí zařízení Havlíková.

Pokud by výsledkem přesto byla pokuta, může být podáno odvolání k Rozhodčímu orgánu VZP. „V něm rozhodují i odborníci, kteří nejsou spojeni s naší pojišťovnou,“ podotkla mluvčí zlínské centrály VZP Stavjaňová.

Případného nebezpečí opakovaného postihu za další pokračování bonusů se zřejmě nemusí Baťova nemocnice obávat, protože od 1. dubna tento systém ruší. Je to kvůli od tohoto dne zavedenému novému cenovému předpisu léků, který ustanovilo ministerstvo.

„Z důvodu těchto změn jsme se rozhodli nepokračovat v bonusech,“ sdělil ředitel Baťovy nemocnice Petr Pšikal.

V čem se nový systém liší vysvětlil předseda zlínského Okresního sdružení lékárníků Pavel Nesrsta.

„Zjednodušeně se dá říci, že pokud člověk dříve zaplatil za léky na jednom receptu třeba patnáct korun plus regulační poplatek, teď uhradí jen třicetikorunovou výši poplatku. Pokud se za léky na receptu má doplácet více než je poplatek, ten se naopak odečte, takže místo dvou set korun plus poplatek se platí jen 170,“ uvedl Nesrsta.

Nemocnice, kterou vlastní Zlínský kraj, podle krajské radní pro zdravotnictví Hany Příleské měla v lékárnách v době poskytování bonusu vše v pořádku.

„Nevím, jak by tam mohly vybírat poplatky špatně, když lékárny nejsou zahrnuté v režimu darů od kraje, ale tam je to systémem věrnostních bonusů, což je předmětem obchodní politiky té které lékárny,“ předestřela Příleská.

Kraj podle ní záměrně nezahrnoval lékárny do systému úhradu poplatků za pacienty formou darů od kraje. „Bylo to pravě proto, že pak by nám to pak třeba pojišťovny vyčítat mohly. Myslím, že co se týče lékáren, nemělo by v této věci co být cokoliv v nepořádku,“ sdělila. Informace o řízení je pro ni však prý nová a nezná tedy všechny podrobnosti.

Předseda Lékárníků Nesrsta naproti tomu má určitou domněnku, co mohlo VZP v případě Baťovy nemocnice vadit. „Je to zřejmě otázka, jak konkrétně byl bonus poskytován. Jeden soukromý řetězec lékáren například vydával poukázku ve výši regulačního poplatku, kterou dal klientovi,“ přiblížil Nesrsta. Řeťězec pak na jejím základě slevu ve výši poplatku odečetl.

„Pokud takovýto mezikrok v nemocničních lékárnách chyběl a poplatek se z požadované platby strhl hned, možná to bylo pojišťovnou bráno jako obcházení zákona,“ míní Nesrsta.

Přestože je Baťova nemocnice v kraji zatím jediným subjektem, kterému pokuta od VZP hrozí, nedá se vyloučit, že pojišťovna zahájí řízení i s dalšími zařízeními.

„Uskutečnily se u nás revize dvou pojišťoven včetně VZP, jejich výsledky však prozatím neznáme,“ sdělila například mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Klímová. Toto zařízení přitom ve své lékárně před časem obdobně bonusy také zavedlo.