Klienti kroměřížského Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka se připravují na nadcházející transformaci ústavní pobytové služby. Právě totiž končí dvouleté přípravné období, po němž by měl následovat postupný přechod vybraných klientů Barborky z ústavní péče do chráněného bydlení, případně do podporovaného samostatného bydlení.

„Hlavním účelem transformace je přeměnit ústavní pobytové služby tak, aby se lidé se zdravotním postižením více integrovali do společnosti,“ sdělila ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Transformace by nebyla možná bez tří analýz, na jejichž základě sociální služby zpracovaly transformační plán pro Barborku. První analýza se týká kroměřížského regionu, druhá analýza zmapovala domov Barborka. Poslední analýza se zaměřila přímo na potřeby klientů.

„Zjistili jsme míru jejich závislosti na službě a na pomoci druhé osoby. Podařilo se nám vytipovat jednadvacet klientů, kteří nepotřebují nepřetržitou péči, a které plánujeme posunout výše, tedy do služby chráněného bydlení, případně do služby podpory samostatného bydlení. Tím se zároveň uvolní kapacita pro služby lidem, kteří nepřetržitou péči potřebují,“ vysvětlila Dagmar Klučková.

Individuální přechodové plány

Transformace počítá s potřebami vybraných lidí, proto je čekají individuálně nastavené přechodové plány, během nichž se učí zvládat běžné životní situace.

„Když je někdo potká na ulici, ani nepozná, že se jedná právě o našeho klienta. Jenže například tím, že žili dlouhodobě v ústavní péči, nejsou zvyklí se o sebe postarat. Proto se musí naučit vyřizovat dokumenty, hospodařit s penězi nebo obstarat nákup. K tomu potřebují pomoc druhé osoby, ale už ne zdravotní či ošetřovatelskou péči,“ popsala Klučková.

Na samostatné bydlení se klienti připravují už nyní.

„V začátcích u nich převládaly obavy z neznáma, protože většina z nich nežila mimo ústavní zařízení. Nikdy nežili v rodinném prostředí. Už ale navštívili otevřená chráněná bydlení a tím získali představu o tom, jaké to je žít běžným životem. Na stěhování se všichni těší,“ uvedla manažerka projektu Ivana Hlavová. Připravený Transformační plán nyní musí schválit prosincové zastupitelstvo. Do konce ledna 2020 se budou konat akreditované vzdělávací aktivity pracovníků sociální služby a supervize.

Zaopatřením jednadvaceti klientů ale proces transformace v Barborce nekončí. „Tohle je první krok, v transformaci budeme určitě pokračovat. Důležité je pro nás vzdělávání pracovníků a přesunutí dalších klientů. Momentálně hledáme možnost pronájmu domů k bydlení,“ prozradila Dagmar Klučková. Odchodem klientů se navíc uvolní prostory Barborky, v nichž by mohla vzniknout služba denního stacionáře pro osoby s těžším zdravotním postižením včetně poruch autistického spektra.

„Chceme zřídit i dvě pobytová lůžka odlehčovací služby pro děti, protože víme, že po této službě je velká poptávka nejen na Kroměřížsku, ale v celém Zlínském kraji,“ doplnila Klučková.