Původní bazén v domově Barborka již nebyl vyhovující. Prasklým opláštěním vytékala voda, jeho nosníky byly zrezivělé. Velkým problémem také bylo, že se jednalo o bazén nadzemní.

„Většina uživatelů se do něj po schůdkách nebyla schopna dostat,“ vysvětlila Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, pod které Barborka spadá. Klučková dodala, že bazén je důležitý, protože klienti Barborky nemohou využívat veřejné koupaliště Bajda.

Přitom pohyb ve vodě je pro některé z nich velmi přínosný.

„Při větší návštěvnosti koupaliště Bajda nejsme schopni plně zajistit bezpečný pohyb a dohled uživatelům a leckdy jsme se setkali i s nesouhlasem a negativním postojem vůči naší přítomnosti ze strany některých návštěvníků koupaliště,“ doplnila Dagmar Klučková.