Pomocí připravených indicií, jež prozkoumají, mají mladí badatelé sami zjistit odpověď na otázku Proč byli Židé pronásledováni za druhé světové války? Badatelská výuka má povzbudit přirozenou zvídavost dětí. Lektor během ní neprezentuje téma jako hotový celek, ale žáci jej postupně objevují.

„Prostřednictvím sbírkových předmětů (jejich replik a fotokopií z důvodu ochrany sbírkových předmětů) hledají odpovědi na klíčové otázky, které je přivedou k pochopení celého tématu,“ přiblížila jedna z autorek programu Martina Malá, která jej připravila s kolegyní Lenkou Pěluchovou.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.
Někdo to rád sušené. Interaktivní výstava přiblíží nejen sušení ovoce

Žáci se podle autorek programu učí aktivně poznávat důležité skutečnosti, tedy myslet badatelsky, myslet v souvislostech. „Badatelská výuka vychází z jednoduchého principu – co žáci sami objeví, co si sami ověří, to si budou i lépe pamatovat,“ vysvětlila Martina Malá.

Novou metodu oceňuje i radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Vzdělávání a paměťové instituce Zlínského kraje k sobě neodmyslitelně patří. Těší mě, že Muzeum Kroměřížska přišlo s další nabídkou, která je šita na míru školám. Je vidět, že i pro tak náročná témata, jako je holocaust, dokážou vymyslet atraktivní formu zaměřenou přesně na cílovou skupinu,“ cení si Zuzana Fišerová.

Muzeum Kroměřížska. Ilustrační foto
Muzeum v Kroměříži letos vystaví unikátní bronzový poklad

Žáci pracují s předměty židovské a křesťanské víry (menorou, kippou, kancionálem, růžencem…), muzejním komiksem přibližujícím běžný život židovského chlapce ve 20. století, historickými prameny (dobové fotografie, vyhlášky…), s fakty o místní židovské synagoze i s exponáty v expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848 až 1948, v níž se program odehrává.

Výsledky svého bádání zaznamenávají do lapbooku – interaktivního sešitu, který připravily obě autorky edukačního programu ve spolupráci s muzejním grafikem Michalem Jemelkou.

Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži. Archivní foto.
Relaxační zóna letos posedmé oživí Velké náměstí v Kroměříži. Kdy zahájí provoz?

„Jeho výhodou je, že se k němu mohou děti kdykoliv vrátit a v případě zájmu si do něj dopisovat nebo dolepovat nové poznatky, které by načerpaly, ať už ve škole při další výuce nebo samy ze svého zájmu,“ dodala spoluautorka lapbooku Lenka Pěluchová.

„Badatelská výuka vhodně doplňuje naše stávající programy. Jsme přesvědčeni, že má v muzejní edukaci své místo a rádi bychom její nabídku do budoucna rozšiřovali,“ uzavřela ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.