„Vytíženost dopravy je obrovská. Nejenom rekonstrukce terminálu, ale také stavba kruhového objezdu o několik desítek metrů dál komplikuje průjezd městem. Lidé mají ale pochopení,“ uvedla mluvčí Holešova Hana Helsnerová. Na zdárné dokončení čeká každým dnem i Alena Jablůnková, která se každý den dopravuje do práce autobusem. „Už to trvá moc dlouho. Postáváme u cesty na provizorních zastávkách, cesta byla rozkopaná, že se nedalo přecházet. Už se těším, až tomu bude konec,“ sdělila Deníku Jablůnková, která ovšem přiznává, že vzhled nového nádraží se jí líbí.

Stavba se blíží do zdárného konce i přesto, že se hned po zahájení projektu objevily komplikace.

„Hned první problém nastal při napojování nové dešťové kanalizace. Při provádění zemních prací v prostoru autobusového nádraží se ukázalo, že kanalizace, do které jsme měli napojovat novou dešťovou kanalizaci, se nenachází tam, kde ji na základě údajů od správce projekt předpokládal,“ uvedla mluvčí firmy STRABAG, která je pověřena stavebními pracemi na autobusovém nádraží Edita Novotná.

Zádrhel nastal také při výkopech patek pro založení ocelové konstrukce k zastřešení nástupišť. I zde byl hlavní problém skryt pod zemí. V místech, kde se měly patky nacházet se objevil nejen tepelný kanál, ale také splašková kanalizace Českých drah, které mají vlakové nádraží umístěné hned vedle autobusového. „Podle našich aktuálních předpokladů bychom měli stavební práce dokončit do 13. října,“ uvedla Novotná. (ome)