„Uprostřed zelené plochy roste houští, které tvoří přestárlé jalovcové keře dusící lípu. Okraje zeleného ostrůvku jsou rozježděné a místo u frekventované silnice na vjezdu do města nepůsobí příliš vzhledně,“ uvedl radní Richard Kreml.

Místostarosta Karel Holík navíc upozornil na skutečnost, že stávající porost brání ve výhledu do křižovatky a mohl by mít za následek komplikace v dopravě.

Město obnovuje pylony, monumenty, které dříve označovaly hranice Kroměříže; únor 2024
Kroměříž obnovuje pylony, monumenty, které dříve označovaly hranice města

Sadové úpravy se dotknou plochy 150 metrů čtverečních.

„Na ostrůvku zůstane lípa srdčitá, ostatní přestárlou zeleň bude třeba zlikvidovat. Polovina plochy bude po rekultivaci a odplevelení osazena trvalkami, například rozchodníky, hvězdnicemi, krásnoočky a podobně, na zbývající ploše bude vysazený trávník,“ popsala Šárka Kučerová z kroměřížské radnice s tím, že předpokládaná cena úprav zeleně je 180 tisíc korun.