Možnost zapojit se do společných nákupů energií provázel v září i říjnu velký zájem kroměřížských obyvatel, přičemž úspora u elektřiny činila v průměru přes 30 procent, u plynu pak prý dokonce víc než 40 procent.

„Z tohoto důvodu vypisuje město mimořádně na 7. a 21. listopadu další termíny, kdy se Kroměřížané budou moci zapojit do aukce energií," potvrdil za kroměřížskou radnici Vojtěch Navrátil.

Přijít lidé mohou do budovy B městského úřadu na Husově náměstí do kanceláře č. 207 vždy od 10 do 17 hodin.

„S sebou je potřeba vzít kopii aktuální smlouvy, jejíž konec platnosti by neměl nastat později než za dvanáct měsíců, se stávajícím dodavatelem elektřiny či zemního plynu včetně případných dodatků, kopii ročního vyúčtování energií a oznámení čísla SIPO nebo čísla bankovního účtu," dodal Vojtěch Navrátil.

Zapojení do e-aukce je podle města zcela zdarma, aukční poplatek zaplatí firmě vítězný dodavatel.

„Stačí, když udělá někdo dobrou zkušenost, a lidé si to mezi sebou řeknou. Zájem obyvatel je toho nejlepším důkazem a svědčí o tom, že se jedná o dobrou a účinnou možnost, jak ušetřit nemalé finanční prostředky," dodal kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka, který je garantem této aktivity v Kroměříži. (hed)