„Nebyli jsme zcela spokojeni, takže v tomto okamžiku má pan ředitel tři měsíce na to, aby některé drobné nedostatky napravil. Jedná se o věci, které se týkají finanční kontroly,“ řekla včera starostka Daniela Hebnarová (ODS).

Králík, který stojí v čele Domu kultury od loňského ledna, své pochybení odmítá.

Podle místostarosty Miloše Malého (ČSSD) se jako problematický ukázal oběh nebo náležitosti dokladů, jako jsou například podpisy.

„První audit byl proveden v květnu a ukázal dílčí nedostatky v rámci kontrolní činnosti. Byl stanoven nápravný termín, v němž měl ředitel předložit materiály, jak chyby odstranil. Následně byla provedena druhá kontrola, která ukázala, že nedostatky jsou ještě většího rozsahu,“ uvedl Miroslav Marinčák z radničního odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu.

Podle Králíka se ale oba audity zabývají problémy vzniklými v minulosti. První zjistil například chyby v účtování DPH, které vznikaly ještě před jeho nástupem do funkce ředitele.

„Snažil jsem se nedostatky odstranit. Druhá kontrola se ovšem zaměřila na úplně jiné věci než první a objevily se další nedostatky. Já jsem přitom nedělal žádné změny kontrolních mechanismů nastavených přede mnou. Neměnil jsem směrnici ani lidi,“ hájí se Králík.

Audit mu také vytýkal, že podepisuje doklady jako příkazce operace a zároveň i jako správce rozpočtu nebo to, že nepozastavil svou živnost v kulturní oblasti. Králík ale tvrdil, že mu radnice zabránila přijmout nové zaměstnance, tedy i náhradu za ekonoma propuštěného v roce 2010.

Správcem rozpočtu nově ustanovil hlavní účetní, příkazy budou dávat řídící pracovníci Domu kultury.

Živnost prý nepozastavil kvůli akcím, na které získal granty z ministerstva kultury festival filmové hudby a anketu Kánon filmu.

„Granty musím doúčtovat a do té doby musím držet živnost živou. Město to vědělo,“ tvrdí ředitel.

Dodal, že město mu v případě nápravy nedostatků slíbilo dodatečné vyplacení osobního ohodnocení, které za tři měsíce činí přes dvacet tisíc korun. Bývalý šéf Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti nahradil v čele Domu kultury právě nynější starostku Hebnarovou.

Králíkovi odpůrci poukazovali na problémy v jeho předchozích působištích. Z funkce šéfa LFŠ byl podle rady Asociace českých filmových klubů odvolán kvůli milionovým dluhům. Králík to odmítl.

Podle zdrojů blízkých radnici však bude ve ztrátě i loňské hospodaření Domu kultury.

Králík však předběžně odhaduje, že loňský rok skončí se ziskem sto padesát tisíc korun. Podle starostky Hebnarové budou oficiální čísla známa koncem února.