Na druhou stranu doufá, že pokud kariérní řád napomůže zvyšování kvality učitelů (lepší sebevzdělávání), tak to pomůže celému školství, a tím celé společnosti.

Upřímně, jak jste spokojený se svým platem a prací ve škole?

Spokojený s platem nejsem, především proto, že je pro mě velmi složité s učitelským platem uživit mladou rodinu a zajistit jí alespoň trochu kvalitní životní úroveň.

Práce ve škole mě však baví, a to je hlavní důvod, proč ve školství zůstávám.

Pomůže zvýšení platu přilákat nové mladé kolegy? Třeba i muže, jejichž vzor chybí?

Jednoznačně. Vždyť nás končilo na vysoké škole ve skupině asi třicet a učí nás možná pět. Pro muže, kteří zakládají rodiny, je nástupní plat pod 20 tisíc značně demotivující.

Jak vnímáte a vaše okolí učitelskou profesi?

Já jako poslání. To je důvod, proč jsem šel na „pajdák" a učím. Mé okolí vnímá učitelskou profesi pozitivně, na druhou stranu se občas setkávám s negativním pohledem a narážkami na prázdniny, přestávky a podobně. Vesměs se ale domnívám, že veřejnost vnímá učitelskou profesi s respektem.

Vyšší platy učitelů nepřidají školství na prestiži

Slovácko – O deset procent by měly v příštím roce vzrůst platy učitelů, ale především pro ně začne platit nový kariérní řád, který kantory rozděluje do tří skupin. Do první kategorie spadají učitelé dva roky po škole, po uplynutí této doby postupují automaticky do další a zvýší se jim také plat. Právě tuto automatiku, kdy chybí motivace, kritizuje opoziční ODS. Navíc to podle nich nepomůže omlazení pedagogů.

Osobnosti ze Slovácka sice kvitují zvýšení platů, ale shodují se na tom, že zvýšení platů rozhodně nezvýší prestiž této profese.

„O penězích to není. Prestiž učitelské profese je nízká proto, že ve výchovně-vzdělávacím procesu jsou práva žáků nadřazována právům učitelů,“ poukázal publicista a spisovatel Jiří Jilík na jeden z problémů dnešní doby, s nímž se setkává snad každý pedagog.

Tuto oblast zná velmi dobře, protože jako učitel pracoval. Na bezpodmínečné postavení se za své dítě ukázal také hudebník Libor Plšek.

„Vždycky se ptám, je lepší věřit dítěti nebo dospělému, vystudovanému člověku?“ zamyslel se Libor Plšek.

Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel přiznal, že se nepřestává divit tomu, jak dnes lidé postupují.

„Fascinuje mě ochota nás dospělých vynakládat obrovské výdaje za osobní růst, výživové poradce a trenéry, ale na ty, kteří pečují o růst našich dětí se zdráháme vynaložit odpovídající náklady,“ prozradil svůj názor na nízké platy ve školství ředitel hradišťské scény.

Prestiž školství není jen o platech, míní panelisté Deníku

Kroměřížsko – Hned několik osobností z Kroměřížska oslovených Deníkem pro účast v našem Panelu má se školstvím vlastní zkušenost: není proto divu, že otázka na platy učitelů a prestiž jejich profese přinesla zasvěcené odpovědi. Například ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková podobně jako jiní připomíná, že platy u žádné profese nezvýší prestiž. „Tu zvýší lidé, kteří v ní pracují," upozorňuje.

Bývalá kroměřížská starostka Daniela Hebnarová zase soudí, že finanční ohodnocení musí dál růst souběžně s důrazem na nový směr vzdělávacího obsahu. „Tak, abychom měli připravené generace na nové obory a měnící se podmínky ekonomiky, průmyslu a služeb," připomíná.

Svatava Ságnerová sama dlouhá léta učí v Holešově a k problému nabizí jednoduchou rovnici. „Podfinancované školství = nedostatečné platy učitelů, neexistující profesní komora pedagogů, nízká prestiž profese učitele, administrativní přetěžování ředitelů škol," shrnula.

Podle ředitelky holešovského centra TyMy Jarmily Vaclachové může být problém i v tom, kdo vůbec na pedagogické školy nastupuje. „Ten výběr funguje špatně, stejně i příprava na fakultách," říká. Ředitel Arcibiskupského gymnázia Jan Košárek pak upozorňuje, že na prestiž učitelské profese mají vliv třeba i rodiče. „Kolik jich dnes dovolí svým dětem nadávat na jejich učitele? Rodič věří jen dítěti, názor učitele nic neznamená," uzavírá.

Ve školství je málo mužů, prestiž profese je stále nízká

Valašsko – Nedostatečné ohodnocení, málo mužů v převážně ženských kolektivech, nízká prestiž. Tak vidí současnou situaci ve školství respondenti Auditu Deníku na Valašsku. Mezi názory deseti oslovených osobností převažuje ten, že ani plánované zvyšování platů a nový kariérní řád tuto situaci příliš nezlepší.

Platy učitelů by měly v příštím roce vzrůst o deset procent. Především ale začne platit nový kariérní řád, který kantory rozděluje do tří skupin. Do první kategorie spadají učitelé dva roky po škole, po uplynutí této doby postupují automaticky do další a zvýší se jim také plat.

Podle ředitelky Základní školy a dětského domova v Liptále Evy Žůrkové by ale zvýšení platů mělo být ještě vyšší.

„I když se během posledních let finanční situace pedagogů zlepšuje, stále se nedaří přilákat a udržet absolventy vysokých škol ve školství. O chybějících mužích v převážně ženských kolektivech ve školách už ani netřeba mluvit. A ani kariérní řád, obávám se, současnou situaci nezlepší," myslí si Eva Žůrková.

Podobného názoru je také ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Helena Gajdušková. Podle jejích slov prozatím žádné opatření nevedlo k tomu, aby učitelské prostředí bylo genderově vyváženější. Tedy aby ve školství působilo více mužů – učitelů.

„Je to škoda. Až se podaří získat více mužů do školství, nejen na pozice ředitelů, bude možno hovořit i o zvýšení prestiže učitelské profese," je přesvědčená Gajdušková.

Vedoucí občanské poradny ve Vsetíně Soňa Zelíková si myslí, že nelze očekávat, že dlouhá léta degradace učitelské profese změní zvýšení platů a kariérní řád.

„Je však dobré, že se něco děje. Navýšení finančních prostředků pro tento obor ve vysokém školství je také nutností," tvrdí Soňa Zelíková.

Podle jednatele Spolku pro zachování valašských tradic Milana Marečka by ale neměla být prestiž učitelské profese postavená pouze na výši platu.

„Vzdělávat žáky a studenty má být posláním. A kariéra se má odvíjet podle schopností jedince, nikoliv podle vzdělání," domnívá se Milan Mareček.

Stačí dosavadní zvýšení učitelských platů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese?

Odpovědi panelistů ze Zlínska

INDEX Zlínského kraje

O zvýšení učitelské prestiže je přesvědčena menšina panelistů Deníku ze Zlínského kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař
Ne. Zvýšení platu učitelů musí být razantnější

Jana Janíková, 56 let, Děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín
NE. Kvalita pedagoga začíná u kvalitního vzdělání.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice
NE. Ale není to jen o platech, kariérní řád je totální nesmysl

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor
NE. Bohužel nemám pocit, že školství je priorita naší společnosti. S tím souvisí i nazírání na pedagogy a úcta či spíše neúcta k nim.

Marian Dej, 42 let, kněz
Odpověď Ne Sám jsem také učitel a vím, co obnáší dnes učit. Tu nejde jenom o kvalitu práce učitelů, ale hlavně o vypětí a riziko, které dnes snáší. Také dnes rodič za učitelem nestojí, ale jde moc krát proti němu. Tohle všechno by se mělo zvážit. Jsme pro výsluhový důchod učitelů po 25 letech práce

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet
NE. Není sporu o tom, že učitelé a jejich význam pro naši budoucnost jsou stále nedocenění. Nicméně prestiž si nezískají výší platu, ale svou prací s dětmi.

Jaroslav Janeba, 70 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce
NE. Osobně si myslím, že by bylo potřeba již konečně rozdělit učitele do několika kategorií. Například 1) vynikající, 2) dobrý, 3) průměrný, 4) slabý a podle toho by mělo být také jeho finanční hodnocení. Ale vím, že tělesná výchova na našich základních školách je v katastrofálním stavu. Učitelům tělesné výchovy bych nepřidal ani korunu. Fyzická zdatnost našich dětí na základních školách je katastrofální.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer
Ne. Mám mnoho přátel, kteří učí, protože je to baví. I já učím děti hrát na kytaru, protože mě to baví. Tady nejde v prvé řadě o peníze. Tady jde v prvé řadě o ty děti…

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel
Ano i ne. Zvýšení úrovně platů dává šanci mladým kantorům k pracovní kariéře. Při současném stavu trhu práce je to však při potřebě doplnění stavu kvalitními učiteli nejspíše málo.

Martin Gazda, 40 let, Iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy
NE - systém školství je stále před svou velkou reformou, která by zabezpečila prestiž učitelům a školství. Jde jednak o motivaci učitelům, ale také o pokoru, uznání a respekt u rodičů a děti.

Jan Skoch, 60 let, Předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice
NE. Mzdy i po zvýšení zůstávají stále podprůměrné. Prestiž povolání ale není jen o výši mezd. Souvisí to také s legislativou a také celkových změn v našem školství za posledních dvacet let.

Hynek Steska, 58 let, učitel
NE. Samotné navýšení platů prestiž nenavýší. Ani navržená forma karierního řádu, která učitele pouze rozdělí do tří kategorií, ale neusnadní je řediteli výrazněji finančně odlišit podle jejich kvality.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti („šéf" kulturního domu) Otrokovická Beseda
NE. Ve světě, kde vládnou finance, není možné zvýšit prestiž učitelů jen dorovnáváním inflace.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín
NE. Zvýšení platů není jediné úskalí. Je třeba zvýšit jejich prestiž a klást větší důraz na kvalitní vzdělávací systém. Vždyť dnes neumíme už ani mluvit a psát česky!!

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín
NE. Dokud se nebudou podílet na vzdělávání svých dětí i všichni rodiče, nic se nezmění.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař
Naprosto ne. Politika školství je v naší zemi velmi špatná. Učitelé jsou málo hodnoceni a jejich společenská prestiž upadá. Nemají právo agresivního žáka jakkoliv potrestat , ze špatných známek z chování mají žáci jen legraci a rodiče stojí vždy na straně svých problémových potomků. Vyloučení žáka ze školy by mělo být naprosto běžným krokem vedení škol.

Luděk Randár, herec
Zeptejte se jich.

Zuzana Lapčíková, 48 let, Hudebnice, učitelka
Ne. V tomto případě zcela paradoxně nejde o peníze až na prvním místě. V době naprosté dostupnosti informací na internetu budou nároky na pedagogické výkony stále stoupat. Ovšem lidský pedagogický přístup nic nenahradí, děti se stále nejlépe vyučují dospělým příkladem.

 Pavel Hrubec, 55, ředitel MJVM Zlín
NE
Žádná profese nebude mít větší prestiž jen „díky" karierním řádům či zvýšení peněz. Tím ale nechci říci, že by zde platy neměly být zvýšeny, není to však bohužel jediná oblast, v níž by mělo být na platy výrazně přitlačeno (sociální služby, zdravotní personál, kultura). Neumím objektivně posoudit, kde to je nejhorší, ale učitelské platy nejsou zdaleka jediným problémem a už vůbec nesouvisí s prestiží tohoto povolání.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov
NE. Učitele možná uspokojí a dokáže je udržet, ale jejich prestiž dokážete zvýšit víc vy z médií. Přestaňte psát o miliardářích , mzdách za západní hranicí nebo o novém autě či dovolené hvězd a neživte v lidech závist. Pište o zapálených srdcařích a zkuste společnost uzdravit. Máte v tomto směru větší moc než vláda.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér
Profese učitele je odjakživa velmi prestižní, společensky odpovědná a respektovaná. Růst platů samozřejmě kvituji, ale nepovažuji jej za nástroj zvyšování prestiže učitelů.

Josef Bernátík, 64 let, Důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje
ANO/NE. Zvýšení učitelských platů nezajistí zvýšení prestiže učitelské profese, pouze zlepšené podmínky učitelů. Prestiž je komplexem aktivit a výsledků, což je na samotných učitelích.

Oldřich Hájek, 36, ekonom a regionalista
ANO
Určitě se jedná o jednu z možných cest, jak věnovat více pozornosti této náročné a naprosto klíčové profesi. Ovšem řadu bodů z navrhovaného kariérního řádu je potřeba podrobit širší diskusi.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy
ANO I NE. Společenská prestiž učitelské profese stále upadá. Domnívám se, že i z toho důvodu vznikl kariérní řád jako motivace pro to, stát se učitelem. Při stále zvyšujících se podmínkách na kvalifikaci učitelů - stát se téměř „multifunkčním" odborníkem na všechno s minimálními kompetencemi ke svým "svěřencům" je to otázka přinejmenším diskutabilní.

Jan Wurst, 30,  učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích
ANO I NE. Prestiž učitelské profese odráží náladu ve společnosti. Každopádně zvýšení platů povede k udržení mladých a nadějných učitelů ve školství.