Díky němu se Sociální služby Pačlavice dočkají lepších podmínek. Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci budovy zvané „třeťák“, a to včetně nadstavby jejího prvního patra, dobudování ubytovacích kapacit v části půdních prostor nové budovy a zvednutí nižší části její přístavby o jedno patro.

Dále je do projektu zahrnuta oprava přízemí zámku. Do těchto prostor se přestěhují klienti z prvního podlaží, aby jejich ubytování splnilo přísné hygienické požadavky. Při stávajících podmínkách totiž hrozí uzavření zařízení právě z těchto důvodů. To potvrzuje i starosta obce Pavel Čech.

„O zaměstnání by přišlo asi padesát zaměstnanců sociálních služeb,“ doplňuje.

Rekonstrukce za 53 milionů

Tato skutečnost by mohla mít však ještě dalekosáhlejší následky.

„Odchodem klientů by se snížil počet obyvatel a tím i tok financí ze státního rozpočtu,“ podotýká starosta. Také dodává, že by museli každoročně uvolňovat nemalé finanční prostředky na opravu budov zámku. Proto se dokončení přestavby areálu sociálních služeb stalo pro obec prioritou číslo jedna.

Náklady na realizaci vyčíslili na zhruba 53 milionů. S financováním jim pomůže již odsouhlasená dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 37 694 671 korun, což činí asi 72 procent z celkové částky. O částečném dofinancování jednají i se Zlínským krajem.

V současnosti je hotová projektová dokumentace, uskutečnilo se i výběrové řízení na stavební dozor. V jednání zůstává dodavatel stavby.