Podle místostarosty Karla Holíka je úkolem architekta Sysla analyzovat stávající stav areálu a navrhnout případné nové členění Pionýrské louky včetně provozního schématu a harmonogramu výstavby.

„Naším cílem je, aby se do areálu vrátil život, aby ho mohly využívat sportovní kluby i široká veřejnost,“ doplnil místostarosta.

Pionýrská louka je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Komplikovanou dopravní situaci na křižovatce ulic Havlíčkova a Albertova v Kroměříži by měla vyřešit její přestavba na kruhový objezd.
Semafory na křižovatce u nemocnice? Kroměříž si nechává zpracovat studii

„Tento fakt zásadně ovlivňuje podobu chystané rekonstrukce,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Klub UNESCO Kroměříž ve svém vyjádření apeloval na to, aby „oprávněná potřeba renovace areálu byla zvažována citlivě s možnými variantami a s dlouhodobou perspektivou využívání a zachování“.

Pionýrskou louku aktuálně využívá hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, další kroměřížské školy a také někteří sportovci.

Opravy jsou nutné

„Stav vybavení i jednotlivých hřišť však není příliš dobrý. Odpovídá tomu, že v posledních letech zde neproběhly žádné zásadní opravy,“ dodal mluvčí.

Rozsah potřebných úprav a náklady na tyto investice by měla určit výše zmíněná studie, která by měla být dokončena ještě v letošním roce.

„Připravena bude tak, aby se jednotlivé úpravy daly realizovat po etapách,“ uvedl Jan Vondrášek.

Záměr podpořila i sportovní komise, která je poradním orgánem městské rady. Zájem na rozvoji Pionýrské louky vyjádřily i některé sportovní kluby, které areál využívají, například lukostřelci, klub lakrosu a také oddíl rybolovné techniky Moravského rybářského svazu.