„Mám radost, že se převod podařilo dotáhnout do konce. Věřím, že Národní památkový ústav budovu opraví a naplní svůj záměr zřídit v ní sídlo pro dvě své organizační složky,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Zájem státu o budovu na Hanáckém náměstí vyjádřil loni v listopadu při návštěvě Kroměříže také ministr kultury Lubomír Zaorálek. Záměrem Národního památkového ústavu je v budově po rekonstrukci vybudovat kromě kanceláří, archivů a skladů i prostory pro depozitáře a konzervátorské dílny.

Podle Petra Šubíka, ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Kroměříži, se počítá také se zřízením návštěvnického a informačního centra. V tom by měl ústav propagovat 27 hradů, zámků a dalších památek, které kroměřížské pracoviště na Moravě spravuje.

Převod budovy a pozemků byl již zaevidován v katastru nemovitostí. „Během července by měly být protokolárně předány novému majiteli,“ poznamenal vedoucí majetkoprávního oddělení Zdeněk Man.

Kroměříž pro budovu neměla využití. Díky záměru památkového ústavu se letitý problém s nevyužitou budovou vyřeší. Uvnitř by mělo pracovat více než sedm desítek zaměstnanců, Hanácké náměstí tak navíc i ožije.

Třípodlažní budovu Kroměříž získala od armády po jejím odchodu z města, posádka jej opustila v roce 2004. Město objekt chtělo nejprve přestavět na domov pro seniory, od záměru kvůli vysokým nákladům odstoupilo. Radnice se pak neúspěšně pokoušela budovu prodat, realizovat se nepodařilo ani záměr na její přebudování na komunitní centrum, muzeum vojenství a zážitkový hostel.