„Za normálních okolností není možnost, aby se lidé do těchto prostor našeho archivu dostali," objasnila ředitelka Jitka Zezulová.

Přitom si mohli prohlédnout také výstavu, která bude ve vestibulu až do května příštího roku: nese název Svatba v zrcadle dějin.

„Zároveň jsme předložili i nejstarší archiválii z roku 1482. Vzhledem k tomu, že je stále velký zájem o listiny, které dokládají životy lidí, sňatky a celé rodokmeny, nabídli jsme k nahlédnutí také sčítací knihy, ohlášky svateb či podklady ke svatbám a další dokumenty, díky kterým dokážeme dohledat mnohé rodokmeny," vylíčila ředitelka.

Vstup do archivu je velmi omezený, jelikož v něm udržují celoročně padesátiprocentní vlhkost a teplotu na sedmnácti stupních, což vyžadují zejména starší dokumenty. V rámci celého odpoledne si mohli případní zájemci vyzkoušet také psaní husím brkem či odlévání pečeti.

Daniela Zedníčková