„Úvodní slovo pronese starosta Kroměříže pan Jaroslav Němec a ředitelka archívu Jitka Zezulová,“ dodala za pořadatele Martina Šlancarová z kroměřížského pracoviště Státního archivu.

Expozice nabídne řadu zajímavých archivních materiálů a při její přípravě narazili organizátoři i na nejednu kuriozitu – například do školní kroniky Národní školy v Soběsukách tak bylo ve své době zaznamenáno, že 28. října 1918 byla prohlášena Česká (tedy nikoli správně Československá) republika.

„Z kronik měst a obcí jsme byli zvyklí na prohlášení Československé republiky, tohle nás tedy trochu úsměvně překvapilo,“ poznamenali na facebookových stránkách archivu pořadatelé výstavy.