Nejprve působil ve funkci vedoucího stavebního oddělení firmy Baťa ve Zlíně, poté byl ředitelem Stavprojektu Praha, hlavním architektem města Prahy a profesorem urbanismu na Stavební fakultě ČVUT.

Ve Zlíně projektoval Kolektivní dům; tovární budovy 14 a 15. Spolu s architekty Gahurou, Slezákem, Karfíkem a Vítkem pracoval na urbanistické regulaci Velkého Zlína.