Cenný archeologický nález učinili historikové při hloubení nového koryta říčky Mojeny na jihovýchodním okraji budoucí průmyslové zóny.

„Našli jsme známky souvislého osídlení od osmého do čtrnáctého století. Celkem se nám podařilo identifikovat a nalézt třináct objektů. Dá se ale předpokládat, že další zůstávají skryty mimo trasu koryta,“ uvedl Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Památkáři rovněž přišli na to, že osadu ve 14. století postihla katastrofa.

Příčinou záplav bylo zřejmě mýcení lesů

„Je zde asi čtyřiceticenti­metrová vysoká vrstva usazenin. Domníváme se, že šlo o sesuv půdy či přemístění masy hlíny v důsledku mohutných záplav.

Jejich příčinu lze hledat v mýcení lesů během kolonizace ve druhé polovině třináctého století. To následně vyvolalo erozi půdy,“ vysvětlil Šmíd.

Podle archeologů se pak osada zřejmě přemístila do nedalekých Martinic.

Našly se i stopy Keltů

Historici objevili i stopy sídliště ze starší doby bronzové a dokonce i z období, kdy naše území osídlili Keltové.

Záchranný výzkum, který hradí Zlínský kraj v rámci stavby infrastruktury, již archeologové pomalu ukončují. Pokračovat ale budou na stavbách jednotlivých investorů.

Základní technická a dopravní infrastruktura Strategické průmyslové zóny Holešov bude dokončena na konci letošního roku, plný provoz zóny lze očekávat v roce 2012.