V jednoduchosti lze říci, že se jedná o začlenění cizího jazyka do jiných vyučovacích hodin jako jsou matematika, přírodověda, ve vyšších ročnících třeba i fyzika, chemie a jiné. Inovativní způsob výuky nyní zavedli i v základní škole Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem.

„Žijeme v globálním, kosmopolitním světě, kde je cizí jazyk důležitý a pro uplatnění na trhu práce téměř nezbytný,“ uvedl ředitel školy Michal Zicháček.

Způsob výuky není nikterak převratný. Ve světě se objevil již v 90. letech minulého století. Cestu do českého školství si však našel až později. Nyní už na některých školách pevně zakotvil. Do zdejšího regionu jej však přivedla až bystřická škola.

„Malé dítě neví, co při přechodu z mateřinky do školy nastane. A když zjistí, že se v hodinách mluví česky a chvíli anglicky, nepřijde mu to zvláštní,“ uvedl Zicháček.

Podle něj se díky tomu odbourá ostych, který mohou mít žáci při komunikaci v cizím jazyce.

„Je na zvážení kantorů, do jaké míry začlení angličtinu do učiva. V první třídě se může jednat o základní pokyny typu: vezměte si sešity, půjdeme si sednout na koberec atd,“ snaží se více přiblížit zatížení dětí ředitel.

Právě na učitelích bude stát a padat způsob výuky. Je tedy třeba věnovat spoustu úsilí tomu, aby získali potřebné dovednosti. Aby mnohdy i oni sami ztratili ostych hovořit před žáky v angličtině.

„Celý rok naši jazykáři vzdělávali učitele jiných předmětů. Podařilo se získat grant pro dvanáct učitelů, kteří mohli o letošních prázdninách vycestovat na dva týdny do Anglie, do Oxfordu,“ popisuje přípravu pedagogů Zicháček.

A ani nyní proces vzdělávání nekončí.

„Zájem ze strany rodičů byl veliký. Museli jsme z kapacitních důvodů některé prvňáčky odmítnout. To se ovšem nemůže stávat. Je potřeba podpořit rodiče, kteří mají o tento typ vzdělání. Odmítat studenty mohou vysoké školy. Základní vzdělání se musí dostat všem a pokud mají chuť zapojit své dítě, měli bychom zkusit najít způsob, jak jim vyhovět,“ dodal ředitel Zicháček.

JAKUB OMELKA