„Dostal se mi do rukou seznam dřevin vydaný kroměřížským zámkem určených k zasazení v blízkosti zámku nebo v Podzámecké zahradě. Řekl jsem si, že bychom se jako obec mohli do akce zapojit,“ uvedl starosta.

Na schůzce zastupitelstva nechal odhlasovat zakoupení sazenic dvou akátů. „Nikdo nebyl proti, tak jsem mohl mladé stromky z obecních peněz pořídit. Každý stál dva a půl tisíce korun,“ dodal Novák.

Akci nazvanou Jak zasadit v Podzámce strom vyhlásili na jaře pracovníci kroměřížského zámku.
„Společně s odbornými pracovníky památkového ústavu jsme vypracovali plán míst, na která mohou zájemci zakoupené stromy vysadit,“ informovala kastelánka Zdena Dokoupilová.

Od jara lidé zasadili třiadvacet stromů. „Bylo to například u příležitosti narození syna, srazu abiturientů či setkání mladých zahrádkářů,“ vyjmenovala kastelánka s tím, že čtyři stromy věnovali zámku i kroměřížští radní.