Někteří z nich ho chápou jednoduše jako den volna. Jiní si ale dobře uvědomují, co se před jedenadvaceti lety odehrálo.

Mezi ně patří i jednadvacetiletá studentka Petra Mrázková, která studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pochází z Hlinska pod Hostýnem. „Poprvé jsem se o svátku 17. listopadu dozvěděla na základní škole, ale jeho význam jsem byla schopná pochopit až v pozdějším věku,“ vzpomíná Mrázková.

Myslí si, že by bylo smutné, kdyby jako vysokoškolačka, která žije aktivně a cestuje, nebrala ohled i na tyto skutečnosti. „Nikdo z mých blízkých se demonstrací nezúčastnil, protože v té době jsem měla dva měsíce a svět celé rodiny se točil kolem mě,“ podotkla Mrázková.

Podobně je na tom i o rok starší studentka marketingu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Martina Ančincová, která bydlí v Nové Dědině. „Vím, že 17. listopadu si připomínáme dvě studentské demonstrace. Jednu v roce 1939 a druhou právě v roce 1989. Díky odvaze tehdejších studentů je dnes tento svátek vůbec v kalendáři,“ říká Ančincová.

Sama se s výročím setkala na základní škole, kde byl pro ni jen jedním z mnoha letopočtů. Podle ní by se měli vyučující více zaměřovat na současné dějiny než zdlouhavé probírání pravěku. „Přestože jsme toho v dějepise moc neprobírali, znám jméno Jana Opletala,“ připomíná Ančincová studenta, kterého nacisté smrtelně zranili při demonstracích v roce 1939. Právě jeho jméno bychom si podle ní každoročně měli připomínat právě v tento den.

„Můžeme být ale rádi, že se nám v tomto směru dostává vzdělání, protože v totalitním režimu by nám to všem dovoleno nebylo,“ je přesvědčena dnešní studentka.Podle ní by měl každý slavit po svém, podstatné je, aby zachoval hlavní myšlenku, která je pro tento den důležitá – tedy demokracii.

Najdou se i lidé, kteří na dobu sametové revoluce nevzpomínají tak docela s nadšením.„Demonstrace jsme se zúčastnili, zvonili jsme klíčemi jako většina národa. Když se ale díváme zpětně, už bychom nešli. Věřili jsme, že to bude lepší, ale dnes víme, že pro nás obyčejné lidi to nebylo. Navíc se to u nás uskutečnilo s týdenním zpožděním, takže 17. listopadu jsme o ničem nevěděli,“ shoduje se například manželský pár z Holešova, který si sváteční dopoledne zpestřil procházkou centrem města.

JARMILA PETŘÍČKOVÁ