Oblastní charita Kroměříž poskytuje služeby v oblasti sociálního zabezpečení. Například provozuje azylový dům, pečovatelskou službu nebo sociální poradnu.

Podle ředitelky oblastní Charity Kroměříž Anny Valachové je to, že z ministerstva práce a sociálních věcí ještě nepřišly žádné peníze, velkým problémem.

„Peníze na provoz už vážně nutně potřebujeme. Máme obrovské mzdové náklady a může se brzy stát, že své zaměstnance nebudeme mít čím zaplatit,“ upozornila Valachová, která nechtěla předjímat, jak dlouho organizace bez dotace vydrží.

Spoléhat se na sponzory je podle ní riskantní. „Firmy teď hodně váhají a příliš darů neposkytují. Že by odtud přišla nějaká větší suma peněz, s tím počítat nemůžeme,“ postěžovala si ředitelka.

Naštěstí se ještě stále najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni charitám finančně pomoci.

Zabodovaly například letošní tříkrálové sbírky: na Kroměřížsku vybrali necelých pět set dvacet tisíc, na Holešovsku pak zhruba čtyři sta dvacet pět tisíc.

„Hodně nás to překvapilo, oproti loňsku to byl nárůst asi o třicet tisíc. Ukazuje to, že lidé zůstávají štědří bez ohledu na krizi,“ poznamenal ředitel holešovské charity Milan Jelínek.

Solidarity dobrovolníků si všimnul i na sbírce šatstva, která se koná tento týden v Holešově.

„Lidé nosí více šatů neč dřív. A zaznamenali jsme i nárůst peněžních darů,“ vylíčil Jelínek. Podle něj si lidé i v těžkých časech uvědomují, nakolik je pomoc druhým důležitá.

A lidé na Kroměřížsku přiznávají, že na darech se snaží neskrblit. „Jsem už navyklá přispívat. Pravidelně dávám na charitu nějakou tu korunu. V tomhle se neomezuji ani teď, naopak myslím, že je to možná víc potřeba něž dřív,“ vysvětlila například Vlasta Darmovzalová z Kroměříže.

Důvody, proč přinést do charity dar mohou být však i mnohem prozaičtější.

„To ty nepoužívané šaty máme nechat doma, ať nám je sežerou moli?“ tázal se s úsměvem Marcel Horák z Holešova. Vzápětí však zvážněl. „Dáváme také staré knížky nebo hračky. Je to pomoc, která člověka skoro nic nestojí. Sice nevím přesně, kam ty dary putují, ale věřím, že pomohou potřebným,“ uzavřel Horák.