Ukrajinské řidičáky
Díky české diplomacii se podařilo ve zrychlené proceduře schválit opatření, které umožňuje v EU používat řidičské průkazy vydané na Ukrajině.

Emisní normy pro auta
Českým diplomatům se podařilo u zřejmě nejsledovanějšího bodu zelené agendy uzavřít dohodu ohledně zpřísnění emisních norem CO₂ pro auta a dodávky. Po roce 2035 by měla veškerá nová vozidla vykazovat nulové emise, spalovací motory budou podléhat vysokým poplatkům.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek
Česko přestalo být přívěskem Maďarska, říká ministr pro EU Mikuláš Bek

Fit for 55: Češi snadněji
Čeští vyjednavači dosáhli dohody na takzvaném nařízení o sdílení úsilí. EU jako celek by měla do roku 2030 snížit emise v odvětvích, jako jsou silniční doprava, zemědělství, budovy nebo odpady o 40 procent ve srovnání s rokem 2005. Ne všechny země ale budou snižovat emise stejně. V případě České republiky by mělo snížení představovat 26 procent.

Stovky satelitů
Českému předsednictví se povedlo dojednat dohodu o vybudování stovek družic EU, které zvýší bezpečnost spojení. Celý systém ponese název IRIS2. Satelity zajistí spolehlivé připojení pro kritickou infrastrukturu, systémy státní správy i soukromého sektoru.

Luboš Palata
Předsednictví v Unii jen za tři. V EU za jedna, doma za pět

Bezpečnější půjčky
Poskytovatelé úvěrů budou muset spotřebitelům zajistit snadný dostup k informacím, zejména pokud jde o podmínky úvěru a jeho celkové náklady, a to i v situaci, kdy se půjčka sjednává online. Na základě změny směrnice o spotřebitelských úvěrech budou muset banky a další věřitelé řádně prověřit, jestli je spotřebitel schopen úvěr splácet.