Od října 2011 do konce roku 2012 totiž jako provozovatel restauračního zařízení úmyslně neodváděl za své zaměstnance daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění.

„Zaměstnancům přitom tyto zákonné platby ze mzdy srážel. Celková škoda, kterou svým jednáním státu způsobil, přesáhla částku sto tisíc korun," vyčíslila kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Za tento trestný čin nyní muži hrozí až tři roky vězení nebo zákaz činnosti. „Pokud obviněný částku před vyhlášením rozsudku uhradí, trestní odpovědnost zanikne," dodala mluvčí.