„Pod záminkou úhrady léčby svého nemocného syna vylákal z poškozených lidí půjčky. Udělal to i přestože věděl, že mu jeho finanční situace neumožňuje dluhy splatit,“ řekl státní zástupce Jaroslav Vavřík.

Při prvním líčení uvedl Šebesta, že získané peníze, které měl poškozeným vrátit po vyplacení pojistného, chtěl navíc použít pro své vlastní účely. Při hlavním líčení v září svých činů litoval a sliboval poškozeným, že vše v pořádku vrátí. Některým z věřitelů poslal menší dlužné částky poštou, jiným nabídl sestavení splátkového kalendáře.

Na začátku všechny své věřitele chlácholil tím, že mu peníze za synovu léčbu vrátí všeobecná zdravotní pojišťovna, z které je jeho syn pojištěn. Navíc tvrdil, že jednal s lékařem, který mu slíbil pomoci. Jméno lékaře ale neuvedl. Soud se tázal zdravotní pojišťovny, zda léčení skutečně proběhlo. Pojišťovna soudu písemně potvrdila, že syn obžalovaného je skutečně vážně nemocný. Léčba byla ale údajně hrazena ze zdravotního pojištění. Dále uvedli, že ošetřující lékař muže kontaktoval revizního lékaře a ptal se, jak postupovat při úhradě léčby pojištěnce v cizině.

Státní zástupce navrhl, aby byl Šebesta uznán vinným z trestného činu podvodu. Navrhl dále uložit obžalovanému podmíněný trest se zkušební dobou a nechat ho dlužné částky.

Šebestova obhájkyně navrhla, aby byl viny zproštěn. „Obžalovaný slíbil, že peníze splatí. Vyplývá to ostatně i z výpovědí poškozených. Syn pana Šebesty je opravdu vážně nemocen, lze předpokládat, že část vypůjčených peněz byla použita ve zdravotnictví,“ oponovala obhájkyně Alžběta Machurová.

Tříčlenný senát okresního soudu v čele se soudkyní Radanou Macháňovou – Laštůvkovou nakonec uložil obviněnému podmíněný trest odnětí svobody v délce dvou let se zkušební dobou na čtyři roky a s povinností uhradit dlužné částky.