Podle obžaloby měl pětačtyřicetiletý Vladimír Novotný z Holešova dva roky soustavně slovně i fyzicky napadat a různě vyhrožovat svou o sedm let mladší manželku. Poškozená však včera tříčlennému senátu řekla, si vše vymyslela, aby vzbudila soucit u svého lékaře.

V letech 2005 až 2007 měl obžalovaný svou ženu Janu různě urážet, zakazovat jí pohybovat se po domě nebo vyhrožovat sebevraždou a zabitím. Nedával jí žádné peníze a varoval ji, že pokud půjde na umělé oplodnění, kopne ji do břicha.

Všechna obvinění však Novotný při jednání popřel a připustil pouze hádky kvůli nedostatku financí. „O sebevraždu jsem se pokusil přes šesti lety právě kvli strachu z existenčních problémů, ale od té doby jsem o ní neuvažoval ani o ní nemluvil,“ vypověděl Novotný.

O umělém oplodnění jeho žena skutečně mluvila, onse však k němu stavěl záporně. „Řekl jsem jí, že pokud mě nepřesvědčí, že se umí o dítě postarat, nehodlám se s ní o rodině bavit. Nebyla schopná se pořádně postarat ani o domácnost,“ upozornil obžalovaný.

Vzájemné hádky kvůli financím připustila i poškozená, zbytek svého oznámení však stáhla. „Tehdy jsem lhala, protože jsem chtěla vzbudit soucit u svého lékaře. Několikrát se mi oněm zdálo a byla jsem zamilovaná,“ vysvětlila Novotná.

„Pokládám to za těžký hřích, ale má láska k panu doktorovi byla silnější. On o tom ale neměl tušení. Když jsem policii všechno říkala, byla jsem si vědoma, že lču,“ dušovala se poškozená.

Znalkyni z oboru psychiatrie však včereješí výpověď Novotné nijak nepřekvapila. U poškozené se podle ní objevuje takzvaný syndrom týrané ženy, při kterém trpí nadměrným pocitem viny a má až sebetrestající sklony. Z psychiatrického hlediska je zcela věrohodná a všechny informace si vymyslet nemohla.

Podobného názoru byl i jeden z kriminalistů, který u soudu vypovídal. „Ze své praxe jsem u paní Novotné získal subjektivní pocit, že je týraná. Dali jsme ji kontakt na intervenční centrum, kde nám později řekli, že jí nebude stačit jeden psycholog,“ řekl policista.

Otec Novotné je však jiného názoru a u soudu tvrdil, že pokud bude jeho zeť odsouzen, odnese to nevinný člověk. „Hádky u nich byly většinou kvůli penězům a nepořádku. Jana je pomalá a neohrabaná a maminka ji bohužel k úklidu nikdy moc nevedla, protože byla od třiceti let nemocná. Myslím si ale, že se měli rádi, i když zvláštním způsobem,“ zhodnotil Jindřich Tomaňa.

Ani po zdlouhavé sérii výslechů však neměl tříčlenný senát jasno. Líčení bylo proto odročeno na začátek září, kdy se budou důkazy doplňovat. Při něm se také možná ukáže, zda se Vladimír Novotný skutečně dopustil trestného činu týrání osoby žijící ve společném domě nebo bytě, za který může strávit i několik let ve vězení.